Baza znanja > Business E-Mail > Korisnički profil

Šta je Sync Job i kako se koristi?

Sync Jobs funkcionalnost omogućava sinhronizaciju e-mail naloga sa udaljenom lokacijom. Svaki Sync Job omogućava periodično preuzimanje poruka sa drugog email servera u nalog po vašem izboru i baziran je na imapsync alatki. Ulogujte se u

Saznaj više
Business E-Mail

Šta je karantin (Quarantine)?

Sistem Karantina (Quarantine) će odbijenu poštu sačuvati u bazi podataka. Odbijena pošta će biti označena kao High ili Neutral/No rating. Pregledom odbijenih e-mail poruka možete definisati dalje akcije, odnosno “naučiti sistem” šta da radi u

Saznaj više
Business E-Mail

Kako da dodam e-mail adresu na crnu (blacklist), odnosno belu (whitelist) listu?

Ukoliko želite da određenu e-mail adresu dodate na crnu, odnosno belu list, pratite sledeće korake: Ulogujte se u mail.nazivdomena.com (nazivdomena.com zamenite sa svojim domenom), Kliknite na Spam filter, U delu Whitelist upišite e-mail adresu koju

Saznaj više
Business E-Mail

Kako mogu da podesim SPAM filter?

Spam filter funkcioniše po principu pravila i sprovodi testove koji se primenjuju na e-mail poruke. Svako pravilo sa sobom nosi određeni broj poena koji određuju da li se e-mail poruka može okarakterisati kao spam ili

Saznaj više
Business E-Mail

Kako da dodam privremenu alias adresu?

Ukoliko želite da napravite privremenu alias e-mail adresu, pratite sledeće korake: Ulogujte se u mail.nazivdomena.com (nazivdomena.com zamenite sa svojim domenom), Kliknite na Temporary e-mail aliases, Kliknite na Generate random alias i odaberite vreme trajanja alias

Saznaj više
Business E-Mail

Kako da promenim lozinku za svoj e-mail nalog?

Lozinku svog e-mail naloga možete promeniti na dva načina: Putem korisničkog profila Putem SOGo webmail-a Promena lozinke putem korisničkog profila: Ulogujte se u mail.nazivdomena.com (nazivdomena.com zamenite sa svojim domenom), U okviru kartice Mailbox details nalaze

Saznaj više
Business E-Mail

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji