Baza znanja > Cloud Serveri > Managed Cloud

Šta je Managed Cloud VPS usluga?

Managed Cloud VPS usluga predstavlja dodatnu uslugu za već postojeću Cloud VPS uslugu, u okviru koje instalaciju, konfigurisanje i nadgledanje Cloud VPS servera vrše naši iskusni sistem inženjeri. Managed uslugu možete zakupiti direktno iz Moj

Saznaj više
Cloud Serveri

Da li zakupom Managed Cloud VPS usluge imam root pristup?

Da, root pristup je omogućen prilikom zakupa Managed Cloud VPS usluge. Napominjemo da u okviru Managed Cloud VPS usluge nije dozvoljeno samostalno vršenje izmena ili popravki bez prethodne konsultacije sa našom tehničkom podrškom. U suprotnom, ne

Saznaj više
Cloud Serveri

Da li prilikom zakupa Managed Cloud VPS usluge dobijam instaliran sistem?

Da, prilikom zakupa Managed Cloud VPS usluge dobijate instaliran Linux sistem po želji.

Saznaj više
Cloud Serveri

Da li u okviru Managed Cloud VPS usluge mogu da restartujem ili startujem svoj server?

Da, u okviru Managed Cloud VPS usluge imate mogućnosti da restartujete, startujete ili isključite svoj server.

Saznaj više
Cloud Serveri

Da li u okviru Managed Cloud VPS usluge postoji Web panel?

U okviru Managed Cloud VPS usluge nije uključen Web panel. Međutim, ukoliko želite da administrirate svoj server putem Web panela, prilikom zakupa Managed Cloud VPS usluge možete zahtevati njegovu instalaciju. Na taj način ćete biti

Saznaj više
Cloud Serveri

Da li je u okviru Managed Cloud VPS usluge moguća reinstalacija sistema?

Da, u okviru managed Cloud VPS usluge možete izvršiti reinstalaciju sistema po želji.

Saznaj više
Cloud Serveri

Koja vrsta monitoringa postoji u okviru Managed Cloud VPS usluge?

Monitoring obuhvata praćenje svih aktivnih servisa i bitnih severskih resursa koji uključuju potrošnju memorije, opterećenje procesora itd. Pimećeni problemi u radu rešavaju se u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je u pitanju problem koji može da dovesti do

Saznaj više
Cloud Serveri

Da li u okviru Managed Cloud VPS usluge postoji ažuriranje paketa koji su u sastavu OS (operativnog sistema)?

Da, u okviru Managed Cloud VPS usluge postoji mogućnost ažuriranja paketa koji su u sastavu operativnog sistema.  

Saznaj više
Cloud Serveri

Da li u okviru Managed Cloud VPS usluge postoji ažuriranje i menadžment dodatnih servisa?

Ažuriranje i menadžement dodatnih servisa omogućeni su u okviru dodatne usluge Managed Cloud, koja se može zakupiti zajedno sa zakupom VPS usluge.

Saznaj više
Cloud Serveri

Da li zakupom Managed Cloud VPS usluge postoji zaštita od DDOS i drugih vrsta napada?

U saradnji sa našim partnerom Cloudflare, nudimo mogućnost aktivne DDOS zaštite za sve korisnike Managed VPS Cloud usluge koji aktiviraju Cloudflare DNS za svoje domene. Za više informacija molimo vas da kontaktirate našu korisničku podršku na

Saznaj više
Cloud Serveri
  • 1
  • 2

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji