Baza znanja > Domeni > Osnovni pojmovi

Šta je DNS propagacija?

DNS propagacija predstavlja proces koji se odvija na nivou DNS servera širom sveta, koji su zaduženi za ažuriranje svih promena koji se vezuju za određeni domen. Na primer, nakon što se domen registruje i konfiguriše

Saznaj više
Domeni

Šta je alias (parkirani) domen?

Alias domen, nekada poznatiji pod nazivom parkirani domen, je domen koji je priključen hosting nalogu tako da vodi na isti sajt na koji vodi i noseći domen. Na taj način, dva različita domena mogu upućivati

Saznaj više
Domeni

Šta je Addon domen?

Addon domen predstavlja poseban domen koji se može dodati u okviru hosting naloga, uporedo sa nosećim domenom za koji je vezana hosting usluga. Pre dodavanja novog addon domena neophodno je da domen bude registrovan i

Saznaj više
Domeni

Šta je poddomen (subdomain)?

Poddomen ili subdomain je prefiks koji se dodaje ispred imena glavnog domena. Kreiranje poddomena omogućava korisnicima da bolje organizuju različite sekcije na sajtu i subdomeni uglavnom imaju drugačiji sadržaj nego što je to slučaj na

Saznaj više
Domeni

Šta je WhoisGuard i kako funkcioniše?

WhoisGuard (Zaštita identiteta) predstavlja zaštitu podataka o vlasništvu domena i omogućava da podaci o osobi koja je registrovala domen ne budu vidljivi prilikom WHOIS upita. WHOIS zaštita omogućena je za sve tipove nacionalnih i internacionalnih

Saznaj više
Domeni

Šta je EPP kod?

AUTH ili EPP kod domena je šifra koja predstavlja dodatnu sigurnosnu meru za vlasnika domena. EPP kod omogućava da samo vlasnik domena može obaviti transfer istog. Više o tome kako funkcioniše postupak transfera domena možete

Saznaj više
Domeni

Šta je SPF zapis i čemu služi?

E-mail je dizajniran slično običnoj pošti sa pismima. Moguće je lažirati pošiljaoca poruke, kao što to možete i kod običnih pisama. To znači da bilo ko može da pošalje poruku i da izgleda da je

Saznaj više
Domeni

Šta je WHOIS upit?

WHOIS upit ili “Who is who” predstavlja Web servis koji omogućava da saznate ko je vlasnik nekog Internet domena. Po ICANN propisima, u WHOIS bazama podataka nalaze se osnovne informacije o vlasniku, administratoru i tehničkom kontaktu

Saznaj više
Domeni

Šta je DNS i čemu služi?

DNS (engl. Domain Name System) predstavlja jednu od osnovnih komponenti Interneta, koja je u osnovi sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. DNS takođe obezbeđuje podatke i o serverima elektronske pošte na domenu (MX),

Saznaj više
Domeni

Šta je Registar lock?

Registar lock je status u kojem je domen zaključan, odnosno, onemogućen za dalje transferovanje na drugi registar. Kada je domen u statusu “REG LOCK” za iniciranje transfera domena neophodna je prethodna saglasnost vlasnika domena, čime

Saznaj više
Domeni
  • 1
  • 2

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji