Baza znanja > SSL sertifikati > Osnovna pitanja

Šta je certificate signing request ili CSR?

CSR (certificate signing request) je javni ključ koji generišete na serveru, u skladu sa uputstvima za softver servera. (Ako nemate pristup serveru, vaš host provajder može da ga generiše za vas.) CSR se zahteva u

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta se događa ako moj SSL sertifikat istekne?

Kada vaš SSL sertifikat istekne, onda će browseri signalizirati da je veza da vašim sajtom nebezbedna. Sajtu će moći da se pristupi uz prihvatanje načela o odgovornosti. Po pravilu potrebno je da u što kraćem

Saznaj više
SSL sertifikati

Da li su svi SSL sertifikati isti?

Ne, nisu svi SSL sertifikati isti. SSL sertifikati se mogu razlikovati u zavisnosti od nivoa sigurnosti i zaštite koju pružaju, ali i po uslovima pod kojima se izdaju. Postoje tri tipa SSL sertifikata: Extended Validation (EV)

Saznaj više
SSL sertifikati

Koje sve brendove SSL sertifikata nudi Mint?

Mint u svojoj ponudi ima SSL sertifikate brenda Comodo.

Saznaj više
SSL sertifikati

Sta podrazumeva Extended Validation (EV) SSL?

Extended Validation (EV) izdaje se jedino kada sertifikaciono telo (CA) izvrši proveru da podnosilac zahteva ima pravo na korišćenje određenog domena i izvrši detaljnu proveru kompanije. Proces izdavanje EV sertifikata je standardizovan po pravilima EV

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta podrazumeva Organization Validation (OV) SSL?

Organization Validation (OV) SSL se izdaje samo kada sertifikaciono telo (CA) izvrši proveru da podnosilac zahteva ima pravo na korišćenje određenog domena i izvrši proveru kompanije. Dodatne informacije o kompaniji se prikazuju korisniku kada kline

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta podrazumeva Domain Validation (DV) SSL?

Domain Validation (DV) SSL se izdaje kada sertifikaciono telo (CA) izvrši proveru da podnosilac zahteva ima pravo na korišćenje određenog domena. Ne vrši se provera kompanije i ne prikazuju se informacije u okviru Secure Site

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta je Wildcard SSL sertifikat (*.)?

Wildcard SSL omogućava da jednim SSL sertifikatom zaštitite više poddomena koji imaju zajednički osnovni (rooth) domen. Uzmimo na primer da je vaš osnovni domen mojdomen.com. Pomoću Wildcard SSL sertifikata svi domeni koji imaju istu osnovu,

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta je SAN/UC SSL sertifikat?

SAN je dodatak za SSL sertifikate, koji vam omogućava da jednim sertifikatom obuhvatite više sasvim različitih (jedinstvenih) domena – na primer ime-domena.com, www.ime-domena.com, ime-domena.rs, mojdomen.net, mojdomen.co.rs i tako dalje. Uslov je da su svi domeni

Saznaj više
SSL sertifikati

Gde mogu naći Certificate Signing Request (CSR) za sertifikat?

CSR je kodirana poruka koja sadrži informacije o željenom sertifikatu. Može se generisati na vašem serveru (ukoliko imate svoj server, VPS ili IIS/Exchange), ili će vaš hosting provajder generisati za vas (uobičajeno za shared hosting).

Saznaj više
SSL sertifikati

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji