3 najčešće zablude o transferu domena

Jedna od najvažnijih stavki u našem radu, pored pouzdane i kvalitetne usluge, jeste i redovna komunikacija sa našim korisnicima. Zahvaljujući tome, u prilici smo da saznamo više o potrebama i nedoumicama koje ih muče i na pravi način odgovorimo na njih.

U ovom tekstu pozabavićemo se najčešćim pitanjima koje su nam korisnici tokom godina postavljali, a vezani su za, možemo reći, zablude o transferu domena. Neka od ovih pitanja mogu lako upasti u segment mitova koji se neosnovano vezuju za ovaj proces.

Transfer domena je postupak administrativnog prenosa već registrovanog naziva domena u nadležnost drugog provajdera. Najčešći razlozi za transfer domena mogu uključivati iznenadno povećanje cena domena kod trenutnog registra, nezadovoljstvo uslugom ili korisničkom podrškom, dok se neki vlasnici domena odlučuju za transfer jer žele da upravljaju svojim domenima i hosting uslugom na jednom mestu.

“Procedura transfera domena je komplikovana”

NETAČNO: Transfer domena je jednostavan proces koji ne zahteva previše vašeg vremena

Transfer domena inicira se kroz dva jednostavna koraka:

  1. Zatražite od svog trenutnog registra EPP ili AUTH kod.
  2. Po dobijanju EPP koda, prosledite kod novom registru i zahtevajte transfer domena

Proces transfera domena uglavnom traje nekoliko dana i u tom periodu nisu neophodne nikakve dodatne akcije sa strane korisnika.

NAPOMENA: Ukoliko se domen nalazi u “REG LOCK” (registar lock) statusu neophodno je da prilikom iniciranja transfera domena zahtevate od trenutnog registra da domen “otključa”. Registar lock je dodatni nivo zaštite domena gde se autentičnost svakog zahteva za izmenama nad domenom za koje je aktivirano zaključavanje na nivou Registra ručno proverava, čime se eliminišu zloupotrebe i potencijalne „krađe“ domena.

“Moj sajt neće biti dostupan za vreme transfera domena”

NETAČNO: Tokom procesa transfera domena ne dolazi do prekida u radu sajta i pratećih servisa

Domen zadržava svoje postojeće DNS parametre prelaskom na novi registar, te samim tim će sajt zadržati sve funkcionalnosti, odnosno, neće biti prepreka u normalnom funkcionisanju. Po završenom postupku transfera, domen će se pojaviti u WHOIS pretrazi.

“Neophodno je sačekati vreme obnove domena za iniciranje transfera”

NETAČNO: Domen se može transferovati i nekoliko meseci pre obnove domena

Bitno je znati da se transferom domena produžava registracija domena za godinu dana. Dakle, ako je do obnove vašeg domena ostalo još šest meseci i odlučite da izvršite transfer na Mint Hosting , vaš domen neće isteći narednih 18 meseci (preostalih 6 meseci, plus 12 meseci).

To znači da nema potrebe da čekate da vaš domen bude blizu isteka pre nego što pokrenete transfer.

BONUS – Pravila za transfer domena

Transfer internacionalnih domena

Ukoliko je reč o internacionalnom domenu (.com, .org, .net i sl.), nakon apliciranja na e-mail adresu administrativnog kontakta domena biće poslata poruka sa linkom za odobrenje transfera gde je neophodno kliknuti na Accept ili Accept transfer.

Od ovog trenutka potrebno je u proseku oko 10 dana da proces transfera bude okončan.

Transfer internacionalnog domena može bit neuspešan u sledećim slučajevima:

  • ukoliko je od registracije domena prošlo manje od 60 dana
  • ukoliko je do isteka domena ostalo manje od 30 dana
  • ukoliko vlasnik domena nije odobrio transfer u e-mailu
  • ukoliko domen nije otključan od strane prethodnog registara
  • ukoliko je dostavljeni EPP kod neispravan

Transfer nacionalnih domena

Kada su u pitanju nacionalni domeni, transfer domena je momentalan nakon kompletiranja zahteva od strane registra i po unošenju ispravnog EPP koda.

RNIDS (Registar nacionalnih internet domena Srbije) nakon toga usvaja zahtev za transfer i prosleđuje poruku o završenom transferu na e-mail adresu administrativnog kontakta domena.

Za razliku od internacionalnih domena, nacionalne domene je moguće transferovati i po njihovom isteku u periodu neaktivnosti koji traje 30 dana.

Ostavi komentar