Status usluga i obaveštenja o radovima

Planirano održavanje Shared Web Hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 09/08/2018 21:00
 • Datum završetka:
 • 09/08/2018 22:00
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4

Zbog planiranog održavanja, sajtovi korisnika i svi servisi u sklopu usluge, koji su hostovani na pogođenim shared hosting serverima, neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu, ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi su završeni. Sajtovi i servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared i Reseller Web Hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Reseller Hosting, Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 06/07/2018 22:00
 • Datum završetka:
 • 06/07/2018 22:15
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4

Zbog planiranog održavanja aplikativnih servera, sajtovi korisnika  koji su hostovani na pogođenim shared i reseller hosting serverima, neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu, ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Planirani radovi su završeni. Svi servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared i Reseller hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Reseller Hosting, Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 22/05/2018 21:30
 • Datum završetka:
 • 22/05/2018 22:46
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10

Zbog planiranog održavanja servera, u trajanju od 2 sata, može doći do privremene obustave hosting usluge korisnicima čiji se sajtovi nalaze na zahvaćenim serverima.

Dodatna obaveštenja

Planirani radovi na održavanju infrastrukture su završeni. Svi sajtovi i pripadajući servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared Web Hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 17/05/2018 22:00
 • Datum završetka:
 • 17/05/2018 22:30
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M4

Zbog planiranog održavanja, sajtovi korisnika i svi servisi u sklopu usluge, koji su hostovani na pogođenim shared hosting serverima, neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu, ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi su završeni. Sajtovi i servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 25/04/2018 14:00
 • Datum završetka:
 • 25/04/2018 16:00
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10

Zbog planiranog održavanja servera, u trajanju od 2 sata, može doći do privremene obustave hosting usluge korisnicima čiji se sajtovi nalaze na zahvaćenim serverima.

Dodatna obaveštenja

Sve aktivnosti povodom redovnog održavanja su završene. Svi hosting servisi i sajtovi su dostupni.

Neplanirano održavanje M4 servera

 • Tip radova:
 • Neplanirano održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 23/04/2018 15:00
 • Datum završetka:
 • 23/04/2018 15:09
 • Zahvaćeni serveri:
 • M4

Zbog neplaniranog održavanja  diskova na M4 serveru, sajtovi koji se hostuju trenutno nisu dostupni.

Dodatna obaveštenja

Radovi na ovom serveru su završeni. Svi sajtovi i servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje M3 servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 26/03/2018 22:00
 • Datum završetka:
 • 26/03/2018 22:15
 • Zahvaćeni serveri:
 • M3

Zbog planiranog održavanja, sajtovi korisnika koji su hostovani na M3 hosting serveru neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi na ovom serveru su uspešno završeni. Hosting servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje M1 servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 26/03/2018 22:00
 • Datum završetka:
 • 26/03/2018 22:15
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1

Zbog planiranog održavanja, sajtovi korisnika koji su hostovani na M1 hosting serveru neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi na ovom serveru su uspešno završeni. Hosting servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje na Web hosting serverima

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Sekundarni sistemi
 • Datum starta:
 • 14/03/2018 12:00
 • Datum završetka:
 • 14/03/2018 17:00
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4

Trenutno je u toku planirano održavanje korisničkih profila Web hosting naloga. Tokom ovih radova neće doći do prekida u isporuci hosting usluga.

Neki korisnici mogu dobiti obaveštenje o promenama podataka u okviru njihovih profila.

Dodatna obaveštenja

Trenutno je u toku planirano održavanje korisničkih profila Web hosting naloga. Tokom ovih radova neće doći do prekida u isporuci hosting usluga.

Neki korisnici mogu dobiti obaveštenje o promenama podataka u okviru njihovih profila.

Svi planirani radovi su uspešno završeni.

Mint Services je član

 • PayPal Acceptance Mark
 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji