Status usluga i obaveštenja o radovima

Otežana isporuka usluga usled DDoS napada

 • Tip radova:
 • Mrežna infrastruktura
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 15/07/2019 05:47
 • Zahvaćeni serveri:
 • M2

Usled DDoS napada trenutno je otežana isporuka usluga korisnicima čiji se sajtovi nalaze na M2 serveru. Naši tehničari rade na rešavanju ovog problema i stabilizaciji situacije. Tokom mitigacije napada može doći do višestrukog restarta nekih servisa što može prouzrokovati privremenu nedostupnost sajtova klijenata.

Dodatna obaveštenja

Napadi su i dalje u toku i pristižu sa još većeg broja IP adresa. Naši tehničari konstantno rade na rešavanju ovog problema.

Napadi su i dalje u toku sa velikog broja lokacija. Naši tehničari konstantno rade na rešavanju ovog problema i stabilizaciji situacije.

Napadi su i dalje u toku sa velikog broja lokacija. Naši tehničari konstantno rade na rešavanju ovog problema i stabilizaciji situacije.

Napadi su i dalje u toku sa velikog broja lokacija. Dobar deo napdača je blokiran i saobraćaj i dostupnost naših servisa se polako normalizuje. Zbog napada saobraćaj je kompletno blokiran za jedan deo država iz Evrope, Azije i Severne Amerike.

Napdadi su i dalje u toku sa velikog broja lokacija. Skoro sav neželjeni saobraćaj je uspešno filtriran što je pozitivno uticalo na dostupnost naših servisa na ovom serveru. U narednih sat vremena očekujemo kompletnu normalizaciju situacije.

Zbog napada saobraćaj je kompletno blokiran za jedan deo država iz Evrope, Azije i Severne Amerike. Ova lista se uvećava kako pristižu napadi sa novih IP adresa.

Otežana isporuka usluga usled bruteforce napada

 • Tip radova:
 • Mrežna infrastruktura
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 26/06/2019 11:27
 • Zahvaćeni serveri:
 • M3

Usled bruteforce napada trenutno je otežana isporuka usluga korisnicima čiji se sajtovi nalaze na M3 serveru. Naši tehničari rade na rešavanju ovog problema i stabilizaciji situacije. Tokom mitigacije napada može doći do višestrukog restarta nekih servisa što može prouzrokovati privremenu nedostupnost sajtova klijenata.

Dodatna obaveštenja

Naši tehničari su blokirali veliki broj IP adresa sa kojih se šalju bruteforce napadi na WordPress sajtove koji su hostovani na pogođenom serveru.

Iako napadi i dalje traju, opterećenje servera je palo i isporuka usluga je stabilizovana.

Napadi su i dalje u toku i pristižu sa još većeg broja IP adresa. Naši tehničari konstantno rade na rešavanju ovog problema.

Napadi su i dalje u toku i pristižu sa još većeg broja IP adresa. Naši tehničari konstantno rade na rešavanju ovog problema.

Napadi su i dalje u toku, ali slabijeg inteziteta. Naši tehničari konstantno rade na rešavanju ovog problema, ali situacija je sada stabilna po pitanju opterećenja i isporuka hostign usluga.

Napadi su i dalje u toku, ali vrlo slabog inteziteta. Trenutno vršimo pojačani monitoring saobraćaja, a opterećenje na ovom serveru je u granicama očekivanog za ovaj period dana.

Planirano održavanje Shared hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 24/06/2019 21:00
 • Datum završetka:
 • 24/06/2019 21:46
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4

Zbog planiranog održavanja servera, u trajanju od maksimalno 2 sata, može doći do privremene obustave hosting usluge korisnicima čiji se sajtovi nalaze na zahvaćenim serverima.

Dodatna obaveštenja

Svi radovi su završeni i servisi su ponovno dostupni.

Privremeni problemi sa dostupnošću M4 servera

 • Tip radova:
 • Neplanirano održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 06/06/2019 14:30
 • Datum završetka:
 • 06/06/2019 14:45
 • Zahvaćeni serveri:
 • M4

Zbog tehničkih problema, sajtovi i servisi na M4 serveru trenutno nisu dostupni. Naši tehničari rade na rešavanju problema kako bi se isti otklonio u najkraćem mogućem roku.

Dodatna obaveštenja

Svi radovi su završeni i servisi su ponovno dostupni.

Planirano održavanje shared hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 24/01/2019 21:00
 • Datum završetka:
 • 24/01/2019 22:00
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4

Zbog planiranog održavanja i rada na virtuelnoj infrastrukturi u periodu od 21 čas do 22 časa, neće biti dostupni sajtovi i servisi na navedenim serverima.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi su uspešno završeni, a servisi i sajtovi ponovo dostupni.

Otežana isporuka usluga usled DDoS napada

 • Tip radova:
 • Mrežna infrastruktura
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 07/12/2018 09:00
 • Zahvaćeni serveri:
 • M3

Usled DDoS napada trenutno je otežana isporuka usluga korisnicima čiji se sajtovi nalaze na M3 serveru. Naši tehničari rade na rešavanju ovog problema i stabilizaciji situacije. Tokom mitigacije napada može doći do višestrukog restarta nekih servisa što može prouzrokovati privremenu nedostupnost sajtova klijenata.

Dodatna obaveštenja

Napadi se odnose na WordPress sajtove koji imaju aktivan XML-RPC i potiču mahom iz Azije. Većina IP adresa sa kojih napadi dolaze su već banovane i situacija se polako stabilizuje.

Mitigacija napada je završena i svi servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared Web Hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 09/08/2018 21:00
 • Datum završetka:
 • 09/08/2018 22:00
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4

Zbog planiranog održavanja, sajtovi korisnika i svi servisi u sklopu usluge, koji su hostovani na pogođenim shared hosting serverima, neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu, ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi su završeni. Sajtovi i servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared i Reseller Web Hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Reseller Hosting, Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 06/07/2018 22:00
 • Datum završetka:
 • 06/07/2018 22:15
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4

Zbog planiranog održavanja aplikativnih servera, sajtovi korisnika  koji su hostovani na pogođenim shared i reseller hosting serverima, neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu, ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Planirani radovi su završeni. Svi servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared i Reseller hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Reseller Hosting, Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 22/05/2018 21:30
 • Datum završetka:
 • 22/05/2018 22:46
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10

Zbog planiranog održavanja servera, u trajanju od 2 sata, može doći do privremene obustave hosting usluge korisnicima čiji se sajtovi nalaze na zahvaćenim serverima.

Dodatna obaveštenja

Planirani radovi na održavanju infrastrukture su završeni. Svi sajtovi i pripadajući servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared Web Hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 17/05/2018 22:00
 • Datum završetka:
 • 17/05/2018 22:30
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M4

Zbog planiranog održavanja, sajtovi korisnika i svi servisi u sklopu usluge, koji su hostovani na pogođenim shared hosting serverima, neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu, ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi su završeni. Sajtovi i servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje Shared hosting servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 25/04/2018 14:00
 • Datum završetka:
 • 25/04/2018 16:00
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10

Zbog planiranog održavanja servera, u trajanju od 2 sata, može doći do privremene obustave hosting usluge korisnicima čiji se sajtovi nalaze na zahvaćenim serverima.

Dodatna obaveštenja

Sve aktivnosti povodom redovnog održavanja su završene. Svi hosting servisi i sajtovi su dostupni.

Neplanirano održavanje M4 servera

 • Tip radova:
 • Neplanirano održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 23/04/2018 15:00
 • Datum završetka:
 • 23/04/2018 15:09
 • Zahvaćeni serveri:
 • M4

Zbog neplaniranog održavanja  diskova na M4 serveru, sajtovi koji se hostuju trenutno nisu dostupni.

Dodatna obaveštenja

Radovi na ovom serveru su završeni. Svi sajtovi i servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje M3 servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 26/03/2018 22:00
 • Datum završetka:
 • 26/03/2018 22:15
 • Zahvaćeni serveri:
 • M3

Zbog planiranog održavanja, sajtovi korisnika koji su hostovani na M3 hosting serveru neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi na ovom serveru su uspešno završeni. Hosting servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje M1 servera

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Shared Hosting
 • Datum starta:
 • 26/03/2018 22:00
 • Datum završetka:
 • 26/03/2018 22:15
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1

Zbog planiranog održavanja, sajtovi korisnika koji su hostovani na M1 hosting serveru neće biti dostupni u kratkom vremenskom periodu ne dužem od 15 minuta.

Dodatna obaveštenja

Svi planirani radovi na ovom serveru su uspešno završeni. Hosting servisi su ponovo dostupni.

Planirano održavanje na Web hosting serverima

 • Tip radova:
 • Redovno održavanje
 • Kategorija:
 • Sekundarni sistemi
 • Datum starta:
 • 14/03/2018 12:00
 • Datum završetka:
 • 14/03/2018 17:00
 • Zahvaćeni serveri:
 • M1, M2, M3, M4

Trenutno je u toku planirano održavanje korisničkih profila Web hosting naloga. Tokom ovih radova neće doći do prekida u isporuci hosting usluga.

Neki korisnici mogu dobiti obaveštenje o promenama podataka u okviru njihovih profila.

Dodatna obaveštenja

Trenutno je u toku planirano održavanje korisničkih profila Web hosting naloga. Tokom ovih radova neće doći do prekida u isporuci hosting usluga.

Neki korisnici mogu dobiti obaveštenje o promenama podataka u okviru njihovih profila.

Svi planirani radovi su uspešno završeni.

Mint Hosting je član

 • PayPal Acceptance Mark
 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji