Događaji


IAB Serbia forum – Digital Day 2011

Neminovno je da se naša zemlja svakog trenutka približava trendovima koji postoje u svetu Interneta i postojanje agencija koje se bave digitalnim medijima samo govori u prilog toj činjenici. Međutim, i pored agencija tržište digitalnih medija nije do kraja istraženo i postoji potreba za dodatnom edukacijom u ovoj oblasti. O tome da je neko prepoznao

Nastavak