Planiranje proizvoda za početnike

Kafana. Omiljeno mesto boema, često zadimljena prostorija u kojoj se sažimaju muzika, emocije, hrana i piće, ali u kojoj se neretko vode i ozbiljni poslovni razgovori.

Možemo samo da zamislimo koliko je genijalnih poslovnih ideja ili pak dogovora o zajedničkoj poslovnoj saradnji sklopljeno za kafanskim stolom.

Iz ličnog iskustva, brojne ideje o razvoju proizvoda svoj početak imale su upravo na kafanskoj salveti, stoga tvrdim da ukoliko preduzetnik u povoju ne poseduje dovoljno interesovanja da svoju zamisao stavi na papir, makar taj papir bio i salveta sa kafanskog stola, onda možete biti sigurni da ta osoba nije neko ko može da iznese poduhvat do kraja.

Naravno, opis projekta na salveti ne garantuje da će projekat biti uspešan, ali je svakako dobar početak.

Zamislimo sada da ispred sebe imamo kafanski sto, salvetu i ideju o proizvodu. Ukoliko ste već pročitali naš prethodni tekst o poslovnoj ideji, poznato vam je da smo kao primer i metaforu proizvoda izabrali OLOVKU.

Specifikacija proizvoda

Dakle, želite da stvarate proizvod (olovke), ali ne znate odakle da krenete?

U narednim pasusima pokušaću da vam donekle olakšam i kroz primer pomognem da opišete svoju zamisao. Sve što je neophodno je da iskreno odgovorite na sledeća pitanja.

Šta je proizvod i čemu služi?

Pre svega, opišite najjednostavnijim rečnikom šta je i čemu vaš proizvod služi.

Ako se prisetimo naše olovke možemo reći, na primer: Olovka koju mi želimo da ponudimo svetu je specijalna po tome što može pisati pod vodom na plastičnom papiru. Dakle, razumna odluka bi bila da definišemo i promovišemo našu misaonu ideju kao specijalnu Podvodnu olovku (WaterPen).

under the sea diving

Koliko bi koštao proces izrade jedne ovakve olovke?

Olovka može pisati i u normalnim uslovima na sasvim normalnom papiru, ali će samo ograničenom broju ljudi biti interesantno da kupi olovku koja bi koštala tri puta više i bila u mogućnosti da piše pod vodom.

Naravno, ovog puta nećemo ulaziti u tehničke detalje izrade, jer je ovo samo naš mali misaoni eksperiment, ali dalji korak bi bio razmišljanje o tome koliko bi se takvih olovki moglo proizvesti sa određenim budžetom. Na primer: uz budžet od 100.000€ može se proizvesti 10.000 olovki, što znači da bi cena proizvodnje jedne olovke oznosila 10€.

Ko bi mogao biti ciljna grupa kojoj ćemo ponuditi naš proizvod?

Sledeći korak jeste definisanje “zamišljene osobe” koja bi mogla postati klijent iliti kupac ovakve olovke. Pošto je proizvod namenjen pisanju pod vodom, logično je zapitati se – ko obavlja posao pod vodom i uz to ima potrebu za pisanjem?

  • Da li su to ronioci, speleolozi, građevinski radnici na podvodnim poslovima?
  • Da li bi naša cilljna persona morala da radi u bistroj vodi ili bi bilo moguće pokriti i rečne ronioce?
  • U kojim slučajevima je neophodno pisati pod vodom?

Postavite sebi što više pitanja, na taj način ćete biti u prilici da na najbolji način dođete do definicije ciljne persone za vaš proizvod.

Da li postoji tržište na kojem mogu da ponudim i prodajem proizvod?

U ovom koraku je neophodno definisati na kom tržištu postoji dovoljno potencijalnih konzumenata koji imaju potrebu, finansijsku mogućnost i želju da kupe proizvod. Da li je to moguće na domaćem ili eventualno regionalnom tržištu? Ukoliko je odgovor ne, vrlo je bitno razmisliti da li je moguć pristup globalnom tržištu sa stanovišta logistike i finansijskih tokova.

U našem misaonom eksperimentu olovke koja piše pod vodom to bi moralo biti moguće, jer je sam proizvod malih dimenzija i pretpostavićemo da je neosetljiv na uslove transporta. Pakovanje je lako i jednostavno, nije problem prikazati i dobro opisati proizvod na internetu te bi primarni način prodaje mogao biti virtuelna prodavnica.

pens in hand

Tehnologija i resursi za započinjanje proizvodnje

  • Da li postoji mogućnost da se uslužno izrađuje proizvod u kooperaciji sa nekim od velikih igrača na tom polju?
  • Ukoliko se radi o proizvodnji, kakvi su pretpostavljeni procesi nabavke mašina?
  • Da li je moguće ući u kooperaciju sa nekim ko pravi proizvod sličan našem?
  • Kakav je postupak pripreme procesa?

U ovom misaonom trenutku na sva ova pitanja je moguće samo dati hipotetički odgovor, ali to je sasvim dovoljno za početak razmatranja i ideja oko koje možemo pokrenuti dalje analize.

Šta dalje?

Dan dva nakon početne euforije, pročitati napisano na salveti. To uobičajeno daje potpuno novi uvid u moguće poteškoće ili manjkavosti poduhvata o kome se maštalo. U određenom broju slučajeva ćemo zaključiti da to nije baš tako kako nam se u prvom trenutku učinilo, a u onim drugim da smo baš na pravom putu za uspeh.

Vi ste na potezu. Srećno! 

 

Ostavi komentar