Održavanje sigurnosti emaila na poslu: Kako se zaštititi od malvera i krađe podataka?

U današnjem digitalnom dobu, email je postao neizostavan alat u poslovnoj komunikaciji. Međutim, uz sve prednosti koje pruža, email donosi i određene rizike i sigurnosne izazove. Bezbednost ovog načina komunikacije postaje ključna u zaštiti poslovnih informacija i očuvanju reputacije preduzeća.

Statistički podaci jasno pokazuju razmere sigurnosnih pretnji u vezi sa emailom. Prema izveštaju kompanije Verizon, u 2020. godini, čak 91% sajber napada na organizacije kao početnu tačku imalo je upravo email. Ovi napadi uključuju phishing, ransomware, kao i druge oblike napada koji mogu dovesti do gubitka podataka, prekida poslovnih aktivnosti i finansijskih gubitaka.

U ovom članku, istražićemo najčešće sigurnosne pretnje i pružiti vam praktične savete i smernice kako biste ojačali sigurnost emaila i zaštitili svoju poslovnu komunikaciju.

Phishing napadi – prepoznavanje i sprečavanje

Phishing (srb. fišing, pecanje) napadi su jedan od najčešćih sigurnosnih problema sa kojima se susrećemo prilikom korišćenja emaila. Ovi napadi uključuju lažne email poruke koje se pretvaraju da su od pouzdanih izvora, poput bankovnih institucija, online prodavnica ili drugih poznatih pošiljalaca, sa ciljem da izvuku osetljive informacije ili izazovu štetne radnje. U posebnom tekstu na našem blogu obradili smo detaljnije upravo temu phishing napada.

kako prepoznati i sprečiti phishing napad

Kako prepoznati phishing?

Prva linija odbrane od phishing napada je edukacija. Zaposleni trebaju biti obučeni kako da prepoznaju karakteristike i znakove phishing emailova. Ovo uključuje upoznavanje sa tipičnim varijacijama phishing poruka, kao što su gramatičke greške, sumnjivi linkovi, zahtevi za osetljivim informacijama ili hitnost akcije. Takođe, treba imati u vidu da pouzdane organizacije nikada neće tražiti osetljive informacije putem email poruke.

Kako se zaštiti od phishing napada?

Koristite snažne lozinke i dvofaktorsku autentifikaciju

Korišćenje snažnih lozinki je ključno za zaštitu od phishing napada. Lozinke trebaju biti jedinstvene, dugačke i kombinovati različite karaktere, poput slova, brojeva i specijalnih simbola. Takođe, preporučuje se aktiviranje dvofaktorske autentifikacije koja dodatno otežava pristup nalogu čak i ako se lozinka otkrije. Na ovom linku možete jednostavno kreirati jaku lozinku za svoje naloge.

Budite oprezni pri otvaranju poruka sa sumnjivim linkovima ili prilozima

Jedna od uobičajenih taktika phishing napada je uključivanje sumnjivih linkova ili priloga u email poruke. Kako biste bili sigurni, preporučuje se provera poznatih izvora i slanje poruka direktno sa platforme ili sajta organizacije, umesto otvaranja linkova iz emaila.

pošta srbije phishing napad

Korišćenje anti-phishing alata i softvera

Postoji širok izbor anti-phishing alata i softvera koji mogu pomoći u prepoznavanju i blokiranju phishing poruka. Ovi alati analiziraju email poruke na osnovu poznatih obrazaca i identifikuju potencijalno opasne poruke. Implementacija ovih alata može biti korisna podrška u zaštiti od phishing napada i smanjenju rizika za organizaciju. Jedan od takvih alata je, na primer, layerxsecurity.

Zaštita od malvera

Malveri, ili zlonamerni softveri, predstavljaju ozbiljnu pretnju sigurnosti emaila u poslovnom okruženju. Ovi zlonamerni programi se često distribuiraju putem emaila kao prilozi ili linkovi koji, kada se otvore, mogu izazvati štetu na računarima, mrežama i podacima korisnika.

U ovom segmentu, treba ukazati da su fišing napadi i malveri dve strane istog novčića. Njihova glavna razlika je u njihovoj svrsi i načinu delovanja. Malver je zlonamerni softver koji oštećuje računarske sisteme ili podatke, dok je fišing tehnika prevare koja se koristi za krađu osetljivih informacija. Obe ove pretnje su ozbiljne i zahtevaju pažnju i mere zaštite kako bi se izbegle negativne posledice.

malware napad

Koristite antivirus i anti-malver softver

Prvi korak u zaštiti od malvera je instalacija pouzdane antivirusne i anti-malver zaštite na svim uređajima koji se koriste za pristup emailu. Ovi softveri mogu otkriti i blokirati maliciozne programe pre nego što imaju priliku da ugroze sistem ili podatke. Redovno ažuriranje ovog softvera je takođe od vitalnog značaja kako bi se održala efikasnost u borbi protiv novih i naprednih pretnji.

Ažurirajte operativni sistem i aplikacije

Ažuriranje operativnog sistema i svih instaliranih aplikacija je ključno za održavanje bezbednosti emaila. Proizvođači kontinuirano izdaju nove verzije i sigurnosna ažuriranja koja popravljaju ranjivosti koje mogu biti iskorišćene od strane zlonamernog softvera kreiranog upravo sa tim ciljem. Redovno proveravajte dostupna ažuriranja i instalirajte ih čim postanu dostupna kako biste održali svoj sistem sigurnim.

Pažljivo sa preuzimanjem priloga od nepoznatih izvora

Jedan od načina na koji se malveri šire jeste kroz priloge koji se preuzimaju sa nepoznatih ili sumnjivih izvora.  Oprezno otvarajte samo priloge koji su vam očekivani i koje očekujete da primate od poznatih pošiljalaca.

Redovno skeniranje emaila i priloga pre otvaranja

Korišćenje antivirusnog skeniranja emaila i priloga pre otvaranja može biti još jedan efikasan način da se identifikuju i blokiraju maliciozni sadržaji. Mnogi email provajderi već imaju ugrađene funkcionalnosti za skeniranje koji mogu otkriti potencijalne pretnje pre nego što dođu do vas.

Prevencija krađe podataka

Krađa podataka predstavlja ozbiljan rizik u poslovnom okruženju, a email je često kanal koji se koristi za izvršenje ovog napada. Krađa podataka može negativno uticati na biznis kroz gubitak poverenja klijenata, finansijske gubitke, oštećenje reputacije i gubitak konkurentske prednosti, što može dovesti do dugoročnih posledica za poslovanje.

Krađa podataka

Sigurna upotreba emaila na javnim mrežama i uređajima

Korišćenje emaila na javnim mrežama ili nezaštićenim uređajima može predstavljati rizik za krađu podataka. Javne Wi-Fi mreže često su nesigurne i mogu omogućiti neovlašćenim osobama da pristupe vašem emailu. Takođe, deljeni računari ili mobilni uređaji mogu sadržati špijunski softver koji može snimati vaše aktivnosti. Stoga je važno izbegavati slanje ili primanje osetljivih podataka putem emaila na ovakvim mrežama i uređajima.

Enkripcija email poruka i priloga

Enkripcija je ključna mera koja štiti privatnost email poruka i priloga. Enkripcija podrazumeva pretvaranje sadržaja poruke u šifrovani oblik koji samo autorizovani korisnik može dešifrovati. Korišćenje enkripcije pruža dodatni sloj zaštite i sprečava da se podaci čitaju u slučaju da dođu u pogrešne ruke. Postoje različite metode enkripcije, uključujući end-to-end enkripciju koja osigurava da samo pošiljalac i primalac mogu čitati poruku.

Ograničavanje pristupa poslovnim email nalozima

Ograničavanje pristupa poslovnim email nalozima je još jedna važna mera koja sprečava neovlašćen pristup podacima. U okviru organizacije, neophodno je edukovati se o pravilnom korišćenju email naloga i upozoriti na opasnost deljenja lozinki ili pristupnih podataka. Takođe, treba redovno pregledati privilegije pristupa i osigurati da samo odgovarajući korisnici imaju pristup osetljivim informacijama.

Redovno ažuriranje lozinki i korišćenje kompleksnih šifri

Lozinke su ključna linija odbrane od krađe podataka putem e-maila. Redovno ažuriranje lozinki je važno kako bi se sprečilo neovlašćeno pristupanje e-mail nalogu. Takođe, treba koristiti kompleksne šifre koje sadrže kombinaciju slova, brojeva i posebnih znakova. Ovo otežava posao potencijalnim napadačima prilikom pokušaja probijanja lozinke.

Umesto zaključka

Sigurnost email komunikacije se odnosi na zaštitu informacija, koje se razmenjuju putem emaila, od neovlašćenog pristupa, krađe, manipulacije ili gubitka. Ovakva vrsta zaštite je ključna jer email često sadrži osetljive podatke kao što su finansijski podaci, lične informacije, poslovne strategije i druge važne informacije.

U eri digitalne tehnologije gde se sve više poslovnih aktivnosti obavlja putem elektronske pošte, održavanje sigurnosti emaila postaje ključni aspekt za uspešno poslovanje. Stoga je neophodno da svi korisnici e-maila budu svesni rizika i preduzmu odgovarajuće mere zaštite. Kontinuirana edukacija, implementacija sigurnosnih protokola i redovno ažuriranje sigurnosnih mera su samo neki od faktora koji mogu pomoći u tome.

 

Ostavi komentar