LinkedIn u službi B2B marketinga

Unapređenje B2B online marketinga obuhvata različite strategije i pristupe, u zavisnosti od vrste biznisa i efekata koji se žele postići. S tim u vezi, valja se zapitati kada je pravo vreme uključiti LinkedIn u ovu jednačinu. Odgovor na ovo pitanje posledično može imati značajan uticaj na vaš bizinis, ali samo ukoliko kreiranju strategije i ažuriranju profila priđete na pravi način.  LinkedIn profil je izuzetno važan upravo iz razloga što klijenti i korisnici na osnovu predstavljanja mogu odlučiti žele li ili ne da stupe u kontakt i posluju sa vama. Popunjavanje profila relevantnim informacijama zahteva određeno vreme i precizne i tačne podatke.

LinkedIn-for-Businesses
Šta je to što stručnjaci predlažu prilikom ažuriranja LinkedIn profila i koji su to segmenti na koje posebno treba obratiti pažnju kako bi izgradili korisnu mrežu poslovnih kontakata na jednom mestu i efikasno promovisali svoj brend?

Odredite namenu vašeg profila i ključne reči

Umesto kreiranja profila koji u sebi sadrži osnovne informacije o kvalifikacijama i istoriji poslova, kreirajte profil koji pokazuje na koji način ste spremni da rešite probleme svoje ciljne grupe i pružite im adekvatnu uslugu. LinkedIn profil mora posedovati jedinstveni rezime koji reflektuje sposobnosti i karakteristike bizinisa kao i dosadašnjeg rada.. Korišćenje ključnih reči koje su povezane sa vašim uslugama i proizvodima u Linkedin profilu je od izuzetnog značaja. Posmatrajte profil kao web stranicu, ključne reči moraju odražavati one reči koje koristite u prospektima i marketinškim kampanjama i koji posledično predstavljau osnovu poslovanja. Keyword Ad Planner Tool je alat koji vam može pomoći u ovom poslu. Radi se o alatki koji omogućava lakše pronalaženje ključnih reči za Google Reklame, stoga je neophodno posedovanje AdWords naloga na prvom mestu (povezan za regularnim Google nalogom).

linkedin-job-seeker-2

Unapredite LinkedIn profil

  • Kontakt informacije Kontakt informacije moraju sadržati tačne kontakt podatke uz link ka web stranici uključuje informacije o vama
  • Opis  U opisu  treba naznačiti bitne informacije o kompaniji i načinu poslovanja, kako bi potencijalnim partnerima odmah bilo jasno čime se bavite, koja je vaša strategija, ko su korisnici itd.
  • Iskustvo Odeljak ’iskustvo’ omogućava da predstavite svoja dosadašnja dostignuća i uspehe
  • Marketing Assets U saradnji sa marketing timom obezbedite PowerPoint prezentaciju ili PDF dokumente koji možete dodati na LinkedIn profil, te na taj način promovisati proizvode i usluge, predstaviti strategiju razvoja brenda i slično
  • Veštine & Endorsements Drugi korisnici mogu označiti one veštine koje najbolje opisuju vaš biznis model čime dodatno osnažujete svoj profil
  • Publikacije Odličan način za potkrepljivanje iskaza o iskustvu i postignutim poslovnim rezultatima jeste postavljanje komerijalnog bloga ili objavljenih članaka i publikacija
  • Preporuke Pitajte svoje klijente i saradnike za preporuke. Doborm preporukom  korisnici će iskazati zadovoljstvo pruženom uslugom i saradnjom
  • Linkedin grupe Grupe čiji ste članovi vidljive su na vašem profilu, stoga budite sigurni da ste deo grupa relevantnih za vaš biznis.

Ostavi komentar