Vodič kroz cPanel – prvi deo

cPanel je web-bazirano rešenje koje služi za upravljanje vašim web hosting nalogom preko web interfejsa umesto konzole. Ideja iza cPanela je prebacivanje kontrole nad domenom sa hosting provajdera na samog korisnika. Sa cPanelom možete upravljati (maltene) svime što ima veze sa vašim domenom (E-Mail, baze podataka, FTP, backup, itd…)

Iako je cPanel koncipiran tako da i laici mogu da ga koriste, svesni smo činjenice da određenenom broju korisnika broj podešavanja može delovati zastašujuće. U ovom, i nekoliko narednih tekstova proći ćemo kroz sve mogućnosti cPanela.

cPanel osnove

cPanelu vašeg sajta možete pristupiti na adresi: http://moj-domen.tld:2082
Kada unesete korisničko ime i šifru (koje ste dobili u potvrdnom mailu) otvoriće vam se glavna stranica cPanela.

cpanel_main

Na levoj strani cPanela se nalaze osnovne informacije o Vašem nalogu, dok je desna strana podeljena u nekoliko sekcija. Te sekcije su:

  • Preferences – Osnovna podešavanja vezana za cPanel
  • Domains – Podešavanje domena
  • Mail – Podešavanje mail naloga, fowardera i mailing listi
  • Files – Backup naloga, file menadžer i podešavanja FTP naloga
  • Logs – Statistike i logovi
  • Security – Podešavanje bezbebednosti
  • Databases – Baze podataka
  • Software/Services – Podešavanje softvera na serveru
  • Advanced – Napredna podešavanja

U ovom delu vodiča ćemo se fokusirati na Stats i Logs sekcije.

Osnovne informacije o nalogu – Stats

U stats sekciji se nalaze najvažnije informacije u vezi sa Vašim hosting nalogom.

 

cpanel-stats1Main Domain – Domen za koji je vezan cPanel. (Primarni domen u slučaju da hostujete više sajtova)

Home Directory – Apsolutna putanja do home direktorijuma

Last login from – IP adresa sa koje je zadnji put pristupano cPanelu

Disk Space Usage – Iskorišćenost prostora na disku u MB (Fajlovi + Baze podataka + Mail)

Monthly Bandwidth Transfer – Potrošeni protok na mesečnom nivou. Zbir dolaznog (upload) i odlaznog (download) saobraćaja

Email Accounts – Broj e-mail adresa na Vašem nalogu

Subdomains – Broj napravljenih poddomena

Parked Domains – Broj parkiranih domena

Addon Domains – Broj dodatnih domena (sajtova) koje hostujete

FTP Accounts – Broj FTP naloga

Mailing Lists – Broj mailing lista

All SQL Databases – Broj svih baza podataka

MySQL Databases – Broj MySQL baza

MySQL Disk Space – Prostor na disku koji zauzimaju MySQL baze

Mailing List Disk Space – Prostor na disku koji zauzimaju mailing liste

Hosting packageHosting paket koji ste odabrali

Ispod možete videti verzije softvera instalirane na serveru (Apache, MySQL, PHP, itd…)

Detaljna statistika – Logs

cPanel dolazi sa više alata koji Vam omogućavaju praćenje statistike svih domena i poddomena u okviru Vašeg naloga.

cpanel-logs

Latest visitors – Prikazuje IP adrese, URL, vreme i User Agent poslednjih 300 posetilaca Vašeg sajta.

Bandwidth – Prikazuje detaljnu iskorišćenost protoka Vašeg naloga.

Webalizer – Kompleksan statistčki alat koji prikazuje posete Vašeg sajta kao grafove i grafike.

Webalizer FTP – Kompleksan statistčki alat koji prikazuje FTP saobraćaj kao grafove i grafike.

Raw Access logs – Pruža mogućnost pregleda logova bez ikakvih modifikacija.

Analog stats – Pregled statistike poseta na mesečnom nivodu.

Error Log – Log svih grešaka koje je napravio Vaš web sajt. Ovaj alat Vam omogućava da proverite da li postoji problem sa nekom od Vaših stranica ili skripti.

AWstats – Statistički alat sa najviše mogućnosti. Omogućava pregled statistike poseta sa najviše detalja.

Nekoliko reči za kraj

Kao što možete da vidite, informacioni deo cPanela je obiman i detaljan. S obzirom na to da nijedan sajt ne može da funkcioniše bez fajlova, a većina ni bez baza podataka, u sledećem tekstu ćemo objasniti kako se koriste te funkcije cPanela.

Ostavi komentar