Zašto je dobro rezervisati poslovno ime u Agenciji za privredne registre

Jedan od prvih koraka koji treba da obavite pre samog osnivanja svoje firme jeste da odlučite kako ćete se zvati. Pravila koja postoje kada je u pitanju izbor poslovnog imena privrednog društva ili preduzetničke radnje su jako važna, i to ne samo iz marketinških, već iz razloga što poslovno ime koje ne ispunjava propisane uslove, konkretno, uslove propisane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ne može biti registrovano. Rezervacija poslovnog imena moguća je u APR-u, a u ovom članku ćemo upravo govoriti o tome.

Od čega se sastoji poslovno ime?

Poslovno ime privrednog društva obavezno sadrži sledeće informacije:

 1. Naziv
 2. Oznaku pravne forme
 3. Sedište

Poslovno ime preduzetnika, sa druge strane, obavezno sadrži:

 1. Ime i prezime predzetnika
 2. Opis pretežne delatnosti
 3. Oznaku “preduzetnik” ili “PR”
 4. Sedište

Ono što je bitno napomenuti je da naziv može biti na srpskom jeziku, na čriličnom ili latiničnom prismu, da ne sme da vređa moral, ne može biti istovetan nazivu drugog subjekta niti sme da izaziva zabludu o identitetu, pravnoj formi ili predmetu poslovanja sa drugim već registrovanim subjektom.

Preduzetnik, pored poslovnog imena, može koristiti i skraćeno poslovno ime koje mora obavezno sadržati: ime i prezime preduzetnika, oznaku “preduzetnik” ili “pr” i naziv.

Iskoristite ekskluzivni promokod BLOG10 za 10% popusta na sve Web Hosting pakete, posebno kreiran za naše čitaoce. Upišite promokod BLOG10 na checkout stranici i ne propustite priliku da unapredite svoj online prostor uz pouzdan i siguran hosting!

Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora poslovnog imena?

rezervacija poslovnog imena u APR-uJako je važno da se prilikom podnošenja registracione prijave izvrši pretraga već registrovanih naziva u skladu sa preporukama i smernicama kako bi se izbeglo neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju.

Osnovne preporuke prilikom korišćenja pretrage podataka o pravnim subjektima na sajtu Agencije za privredne registre, a sa ciljem provere da li je naziv koji želite da registrujete kao naziv pravnog lica ili preduzetnika zauzet, su sledeće:

 • Na stanici za pretragu ukucajte naziv privrednog društva ili preduzetnika koji želite da registrujete. Ukoliko se željeni naziv sastoji iz samo jedne reči preporuka je da se pretraga izvrši i za ceo i za deo naziva i ukoliko ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate – to znači da je željeni naziv slobodan.
 • U slučaju da je željeni naziv zauzet, dodavanjem određenih simbola poput crtica, slova ili razmaka neće biti dovoljno da takav naziv bude registrovan. Na primer, ukoliko postoji privredni subjekt sa nazivom GALKOM DOO, nazivi poput GAL-KOM, GAL OM, GALKOM 011 i slični neće biti prihvaćeni prilikom registracije.
 • Posebnu pažnju obratite na reči koje se drugačije pišu, a isto izgovaraju, što je posebno istaknutno kada su u pitanju reči na srpskom i na stranom jeziku poput: Mendžement i Management. Ovakve reči mogu dovesti do zabune kada je u pitanju naziv privrednog subjekta, te je u tom pogledu preporuka da se prilikom pretrage proveri da li se upotrebom drugog slova ili rasporeda slova dobija isti rezultat.
 • Imajte u vidu da ukoliko je željeni naziv zauzet, dodavanjem reči koje upućuju na delatnost poput “komerc” “import”, “trade” “export” i sličnih neće biti dovoljno da takav naziv bude prihvaćen. U takvim situacijama, preporuka je da se doda neka druga reč i ponovi pretraga. Takođe, ukoliko postoji poslovno ime pod nazivom, na primer, SAVA TRANS DOO, naziv SAVA TRANSPORT neće biti moguće registrovati. Isti slučaj je sa rečima PROM i PROMET kao i INVEST i INVESTMENT.
 • Ukoliko se željeni naziv sastoji iz više od jedne reči, preporuka APR-a je da se u pretragu umesto pretrage svih reči koristi samo onaj deo naziva koji je po nečemu specifičan.

Neadekvatno informisanje i istraživanje o postojećim registrovanim privrednim subjektima može doneti i druge probleme pored odbacivanja registracionog zahteva. Naime, neretko se događa da se ime za biznis izabere pre same registracije u APR-u i da se krene u realizaciju bizins ideje, u pogledu odabira domena i predstavljanja na internetu u vidu zvaničnog web sajta, da bi se prilikom registracione prijave utvrdilo da takvo ime već postoji. Takođe, poznat je i slučaj jednog političkog pokreta u Srbiji od prošle godine koji je nakon osnivačke skupšitine utvrdio da naziv koji je odabran i usvojen na skupštini pokreta već postoji kao registrovan u Agenciji za privredne registre. Nakon neuspešnog pokušaja da se sa već registrovanim pokretom postigne dogovor o ustupanju imena, pokret je morao da promeni svoje ime.

APRJedan od načina da budete sigurni da će naziv koji ste izabrali biti slobodan u trenutku kada podnesete registracionu prijavu osnivanja ili promene naziva možete iskoristiti pravo na rezervaciju naziva poslovnog imena. Rezervacija naziva poslovnog imena propisana je članog 39. i 40. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Postupak za rezervaciju naziva poslovnog imena

Kako biste rezervisali poslovno ime neophodno je da:

 • Podnesite prijavu nadležnom registru, i
 • Dostavite dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva u iznosu od 1.000 dinara. (Podatke za uplatu možete saznati na ovom linku.)

Ukoliko su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva poslovnog imena registrator u roku od 5 dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva koja sadrži sledeće informacije:

 • Broj pod kojim je prijava zavedena
 • Datum i vreme prijave
 • Naziv privrednog društva ili preduzetnika koji serezerviše
 • Podatke o podnosiocu prijave
 • Podatke o visini naknade

Rezervisani naziv ulazi u bazu rezervisanih naziva na rok od 60 dana od dana objave. Podnosilac prijave ima mogućnost da uz ponovnu uplatu naknade, a pre isteka roka od 60 dana, obnovi rezervaciju poslovnog imena na naknadni rok od 60 dana. U slučaju da ponosliac prijave želi da rezervaciju naziva prenese na drugo pravno ili fizičko lice registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Rezervacija poslovnog imena pre svega pruža dodatnu i neophodnu sigurnost subjektu koji može iskoristiti rezervisano poslovno ime onda kada bude odlučio da registruje firmu, preduzetničku radnju ili menja naziv postojeće firme ili preduzetničke radnje.

Nakon što ste registrovali svoje privredno društvo, sledeći korak jeste predstavljanje svoje biznis ideje ili poslovanja na internetu. U ovom segmentu vam možemo pomoći, bilo da je u pitanju registracija domena ili odabir hosting rešenja za vaš web sajt.

4 komentara

Ostavi komentar