Elektronska registracija preduzetnika u APR-u

Od 1. januara 2018. godine u Agenciji za privredne registre omogućena je elektronska registracija preduzetnika. Pre tog datuma, svi koji su hteli da otvore preduzetničku radnju to su mogli da urade preko jednošalterskog sistema registracije koji je omogućavao da zajedno sa registracijom osnivanja lica koja se registruju dobiju istovremeno i matični broj, PIB, potvrdu o prijavi i broj zdravstvenog osiguranja.

Celokupan postupak dodatno je olakšan početkom 2018. godine uvođenjem e-usluge registracije preduzetnika, koja se u potpunosti sprovodi elektronskim putem bez odlazaka na šalter ili slanja dokumenata poštom. Prema informacijama iz APR-a, od uvođenja usluge pa do danas, ovu mogućnost je iskoristilo 1.830 preduzetnika, što čini 3,5% od ukupnog broja prijava za osnivanje preduzetnika.

Za online osnivanje preduzetnika važe i primenjuju se iste odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na naziv preduzetnika, delatnost, sedište, prekid obavljanja delatnosti itd. Zakonom o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima koji je počeo da se primenjuje 1. oktobra 2018. godine, uvedena je obaveza o posedovanju validne email adrese navedene i dostupne u registru Agencije za privredne registre.

Šta je neophodno za elektronsku registraciju?

Za e-registraciju osnivanja preduzetnika, neophodno je da fizičko lice bude punoletno i poseduje sledeće:

  • Visa, MasterCard ili DinaCard platnu karticu
  • Instaliran čitač elektronskih kartica
  • Elektronski sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela u Republici Srbiji

Izdavanje kvalifikacionog elektronskog sertifikata vrši trenutno pet sertifikacionih tela. Izdavanje sertifikata bez naknade preko lične karte može se  izvršiti pri policijskim stanicama na teritoriji Republike Srbije. Opšti postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata MUP (na ličnoj karti) opisan je na sledećem linku.

Posedovanje elektronskog sertifikata omogućava elektronsko potpisivanje dokumenata i služi za autentifikaciju korisnika.

U slučaju e-registracije osnivanja preduzetnika, elektronski potpis je neophodan kako za potpisivanje same registracione prijave, tako i za potpisivanje pratećih dokumenata koji mogu doći kao prilog elektronskoj prijavi. Potpisivanje dokumenata vrši se putem posebne aplikacije za elektronsko potpisivanje.

Postupak elektronske registracije preduzetnika u APR-u

Registracija osnivanja preduzetnika se vrši u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika. Ukoliko prvi put pristupate sistemu neophodno je da kreirate nalog, a u tome vam može pomoći ovo video uputstvo za kreiranje naloga. U slučaju da već imate registrovan nalog, sa istim se možete prijaviti na sistem.

Sam postupak osnivanja preduzetničke radnje elektronskim putem, detaljno je opisan u sledećem video uputstvu koje je pripremio APR.

VAŽNO! Prilikom popunjavanja e-prijave vodite računa o pravopisu, kao i o načinu unosa prezimena na latinici koji sadrže slova poput Č, Ć, Ž, Đ i Š (npr. Stanković i Stankovic), s obzirom da se e-prijava usvaja onako kako je i popunjena, odnosno podaci se registruju isključivo onako kako su uneti.

Prijava neće biti moguća ukoliko je fizičko lice koje želi da postane preduzetnik već registrovano, ukoliko se propusti unos nekog od obaveznih podataka, kao i ukoliko JMBG iz elektronskog potpisa nije identičan JMBG-u koji je unet u samoj prijavi.

Šta se događa nakon podnošenja elektronske prijave?

Po uspešno poslatoj registracionoj prijavi, proverava se ispunjenost uslova za registraciju, pre svega u pogledu poslovnog imena ili šifre delatnosti. Kako ne bi došli u situaciju da i pored uspešno podnete e-prijave, ne dobijete pozitivnu odluku o usvajaju zato što sličan ili identičan naziv preduzetnika već postoji u postojećoj bazi podataka, preporučujemo vam da pre samog postupka prijave izvršite pretragu već registrovanih naziva, kako bi bili sigurni da je naziv preduzetnika slobodan. Takođe, dodatna opcija je i rezervacija poslovnog imena u APR-u.

Nakon donošenja odluke o podnetoj e-prijavi na email adresu podnosioca biće poslato rešenje o usvajanju ili odbijanju prijave, koje će takođe moći da se preuzme iz aplikacije.

Iskoristite ekskluzivni promokod BLOG10 za 10% popusta na sve Web Hosting pakete, posebno kreiran za naše čitaoce. Upišite promokod BLOG10 na checkout stranici i ne propustite priliku da unapredite svoj online prostor uz pouzdan i siguran hosting!

Često postavljana pitanja

Ko može podneti e-prijavu?

Prijava može biti podneta od strane fizičkog lica odnosno budućeg preduzetnika ili lica koje je budući preduzetnik ovlastio (punomoćnik).

Kolika je visina naknade za podnošenje elektronske prijave?

Naknada za e-prijavu iznosi 1.000 dinara i niža je u odnosu na naknadu pismene prijave.

Da li mogu da promenim podatke ili odustanem od prijave?

Promena podataka ili odustajenje od zahteva moguća je samo do trenutka donošenja odluke od strane registratora.

Kome mogu da se obratim za više informacija?

Pitanja u vezi e-registracije preduzetnika mogu se poslati na email adresu [email protected] ili pozivom info centra na broj telefona 011/2023-350.

Korisni linkovi

Ostavi komentar