Upotreba veštačke inteligencije (AI) u online poslovanju

Veštačka inteligencija (AI) je revolucionarna tehnologija koja transformiše mnoge industrije i aspekte svakodnevnog života. Pametni asistenti kao što su Siri i Alexa, sistemi za preporuku na Netflixu i Amazonu, samovozeći automobili i mnoge druge tehnologije koriste veštačku inteligenciju za poboljšanje svojih funkcionalnosti i iskustva. Razumevanje osnovnih koncepata i potencijala AI ključno je za svakoga ko želi da ostane konkurentan u današnjem digitalnom okruženju.

Šta je veštačka inteligencija (AI)?

Veštačka inteligencija je oblast računarstva koja se bavi razvojem sistema sposobnih za obavljanje zadataka koji obično zahtevaju ljudsku inteligenciju. To uključuje sposobnosti kao što su učenje, rasuđivanje, rešavanje problema, razumevanje prirodnog jezika, prepoznavanje govora i dr.

Postoji mnogo grana veštačke inteligencije, svaka sa svojim fokusom i setom tehnika. Neke od najvažnijih grana AI uključuju:

Mašinsko učenje (Machine Learning)

Mašinsko učenje je grana veštačke inteligencije koja se bavi razvojem algoritama i statističkih modela koji omogućavaju računarima da uče iz podataka i unapređuju svoje performanse bez eksplicitnog programiranja. Umesto da se pišu specifična pravila za obavljanje određenog zadatka, mašinsko učenje omogućava sistemu da prepozna obrasce i donese odluke na osnovu prethodnog iskustva. Ovi algoritmi se koriste u raznim aplikacijama, uključujući prepoznavanje slika, filtriranje neželjene pošte, analiza teksta, sistem preporuka i sl.

Duboko učenje (Deep Learning)

Duboko učenje je grana mašinskog učenja koja koristi veštačke neuronske mreže za analizu i učenje iz velikih količina podataka. Algoritmi dubokog učenja efikasno rešavaju razne probleme, uključujući prepoznavanje slika, prepoznavanje govora i obradu NLP-a. Odličan primer za to jeste mašinsko prevođenje (Google Translate), generisanje teksta (GPT-3) i analiza sentimenta (analiza društvenih mreža).

NLP (Natural Language Processing)

NLP (Natural Language Processing) se bavi interakcijom između računara i ljudskog jezika. NLP tehnike se koriste za razumevanje i obradu ljudskog jezika i nalaze primenu u raznim aplikacijama, uključujući mašinsko prevođenje, prepoznavanje govora i analizu teksta. Chatbotovi koji automatski odgovaraju na korisnička pitanja, na primer, koriste NLP za analizu i generisanje odgovora.

WordPress hosting + besplatni domeni

PROMOCIJA

Odaberi bilo koji WordPress hosting paket i registruj .RS, .COM, .ORG i .NET domen besplatno!

Poruči danas
Mint Hosting

Robotika

Robotika je oblast inženjeringa koja se bavi dizajnom, izgradnjom i radom robota. Roboti mogu automatski da obavljaju zadatke u raznim industrijama, uključujući proizvodnju, zdravstvo i transport. Na primer, industrijski roboti se koriste u fabrikama za montažu proizvoda, dok medicinski roboti pomažu u izvođenju složenih hirurških zahvata.

Ekspertski sistemi

Ekspertski sistemi su smatrani prvim uspešnim modelom AI softvera. Prvi put su dizajnirani 1970-ih godina, a zatim su nastavili svoj razvoj tokom 1980-ih godina XX veka. Ekspertski sistemi su računarski programi dizajnirani da oponašaju rezonovanje i donošenje odluka ljudskih eksperata. Ovi sistemi se koriste u raznim aplikacijama, uključujući medicinsku dijagnostiku, finansijsko planiranje i korisničku podršku. Na primer, dijagnostički sistemi u medicini koriste ekspertske sisteme za analizu simptoma i predlaganje mogućih dijagnoza.

5 upotreba veštačke inteligencije u poslovanju

Personalizacija korisničkog iskustva

Jedan od najznačajnijih doprinosa veštačke inteligencije u online poslovanju je personalizacija korisničkog iskustva. Prema istraživanju kompanije McKinsey, pravilno upotrebljena personalizacija može dovesti do povećanja stope konverzije za 10 do 15% i smanjenja troškova marketinga za 10 do 20%.

Kako danas AI može pomoći? Algoritmi mašinskog učenja analiziraju podatke o ponašanju korisnika i njihovim kupovnim navikama kako bi ponudili personalizovane preporuke. Veštačku inteligenciju u ove svrhe tako koriste kompanije poput Netflixa i Amazona. Zahvaljujući AI, Netflix, na osnovu prethodno pregledanih filmova i serija, korisnicima preporučuje sličan sadržaj. Amazon, takođe, koristi slične algoritme za preporuku proizvoda baziranih na prethodnim kupovinama i pregledima.

Pročitaj više: Kako firme prikupljaju podatke – First, second i third party podaci

Automatizacija korisničke podrške

Chatbotovi i virtuelni asistenti zasnovani na veštačkoj inteligenciji postali su gotovo standard u korisničkoj podršci. Chatbot je algoritam, odnosno programerski kod, dizajniran da korisnicima omogući online komunikaciju, ponudi pomoć i odgovore na najčešće postavljana pitanja i to bez potrebe za ljudskim učešćem. Na taj način, korisnici mogu dobiti informacije koje su im neophodne bez angažovanja osoblja koje bi inače moralo biti dostupno non-stop, što omogućava potpunu automatizaciju celokupnog procesa.

Prema istraživanju kompanije Tidio 9/10 korisnika je u 2022. godini imalo makar jednu komunikaciju sa chatbotom.

Primena chatbotova ogleda se u mogućnosti da automatski odgovaraju na često postavljana pitanja, rešavaju jednostavne probleme i usmeravaju korisnike ka odgovarajućim resursima. Mnoge kompanije koriste chatbotove kao sastavni deo svoje korisničke podrške.  Na primer, kompanija H&M koristi chatbota za pomoć korisnicima prilikom pretraživanja proizvoda, provere dostupnosti artikala i vođenju kroz proces kupovine.

Analitika podataka i donošenje odluka

Veštačka inteligencija ima veliki potencijal da analizira velike količine podataka i na taj način pomogne kompanijama u donošenju poslovnih odluka. Algoritmi mašinskog učenja mogu prepoznati obrasce, anomalije i trendove u podacima, omogućavajući brže i preciznije analize.

Analiza podataka ai

Takođe, korišćenjem istorijskih podataka AI može predviđati buduće događaje i ponašanja. Prediktivna analitika pomaže preduzećima da identifikuju potencijalne prilike i rizike pre nego što se dogode. Na primer, trgovinski lanci mogu koristiti prediktivnu analitiku za predviđanje potražnje za određenim proizvodima, čime optimizuju zalihe i smanjuju troškove.

Marketing i oglašavanje

Veštačka inteligencija se danas koristi i za optimizaciju marketinških kampanja i targetiranje pravih publika. Kroz analizu podataka o korisnicima, AI može edifkasnije identifikovati koje grupe korisnika će najverovatnije reagovati na određene oglase i kampanje. Facebook, kao jedna od najvećih društvenih mreža na svetu, koristi veštačku inteligenciju za personalizaciju i moderaciju sadržaja, prepoznavanje slika i video zapisa, ali i ciljano oglašavanje.

Facebook koristi mašinsko učenje za optimizaciju oglasnih kampanja i targetiranje publike. Algoritmi analiziraju demografske podatke, interese i ponašanje korisnika kako bi prikazali relevantne oglase pravim ljudima u pravom trenutku.

Sigurnost i prevencija prevara

Veštačka inteligencija značajno unapređuje sigurnost i prevenciju prevara kroz naprednu analizu podataka, prepoznavanje obrazaca i  automatizovanu detekciju prevara. Kompanije širom sveta koriste AI kako bi zaštitile svoje korisnike i poslovanje i smanjile rizik od prevara.

Algoritmi zasnovani na veštačkoj inteligenciji mogu da analiziraju ogromne količine transakcija i korisničkih podataka kako bi prepoznali obrasce normalnog ponašanja. Kada se detektuje anomalija koja odstupa od uobičajenih obrazaca, sistem može automatski da označi sumnjivu aktivnost za dalju istragu. Banke tako koriste AI za praćenje transakcija u realnom vremenu. Ako algoritam prepozna neuobičajene transakcije, kao što su velike kupovine na neuobičajenim lokacijama, transakcija može biti odmah označena ili blokirana dok se ne utvrdi da je legitimna.

Kompanija PayPal je u januaru 2024. godine najavila šest inovacija koje planira u narednoj godini, sa ciljem da uvede revoluciju u trgovinu kroz personalizaciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji (AI) za trgovce i potrošače.

Zaključak

Upotreba veštačke inteligencije u online poslovanju donosi brojne prednosti koje mogu značajno unaprediti efikasnost i uspeh vaše kompanije. Od personalizacije korisničkog iskustva do optimizacije marketinških kampanja, AI pruža alate koji omogućavaju dublje razumevanje tržišta i brže donošenje odluka.

Ostavi komentar