Registracija email adrese u APR-u – UPUTSTVO korak po korak

Tekst ažuriran – mart 2024.

Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje su usvojene 08. juna prošle godine, pored brojnih novina, kao što je ukidanje obavezne primene pečata u poslovanju, donele su i obavezu privrednim društvima da registruju adresu za prijem elektronske pošte u APR-u.

Član 21.
Društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Urednost dostavljanja elektronskog dokumenta društvu određuje se u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument.

Takođe, u članu 158. navodi se da sva postojeća privredna društva, preduzetnici i predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji nemaju registrovanu adresu za prijem elektronske pošte, dužni su da registruju tu adresu u roku od godinu dana od dana početka primene zakona.

Zadužbine i fondacije, kao i udruženja, sportska društva i sportski savezi nemaju obavezu da registruju email adresu.

Izmene i dopune zakona o privrednim društvima stupile su na snagu 01. oktobra 2018. godine, što znači da je krajnji rok za registraciju email adrese u APR-u 01. oktobar 2019. godine.

Iskoristite ekskluzivni promokod BLOG10 za 10% popusta na sve Web Hosting pakete, posebno kreiran za naše čitaoce. Upišite promokod BLOG10 na checkout stranici i ne propustite priliku da unapredite svoj online prostor uz pouzdan i siguran hosting!

Šta je potrebno za registraciju email adrese u APR-u?

Registracija email adrese vrši se popunjavam i slanjem sledećih obrazaca:

Za privredna društva:

 • Registraciona prijava promene podataka – obavezni podaci
 • Dodatak 31 – Elektronska pošta/Internet adresa/Kontakt podaci

Za preduzetnike:

 • Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku – obavezni podaci
 • Dodatak 16 – Elektronska pošta/Kontakt podaci/Adresa za prijem pošte

Obrasci se mogu preuzeti na sajtu APR-a u delu Registraciona prijava promene registrovanih podataka. 

VAŽNO: Prijava email adrese je besplatna ukoliko se registruje pre 01. oktobra 2019. godine. Nakon toga, visina naknade za ovu promenu iznosiće 2.800 dinara za privredna društva, odnosno 750 dinara za preduzetnike (ukoliko se prijavljuje samo podatak o email adresi).

Prijava email adrese – korak po korak

 • Preuzmite obrazac Registraciona prijava promene podataka – obavezni podaci (privredna društva – ovde, preduzetnici – ovde)
 • Popunite polja koja se odnose na naziv poslovnog imena, matični broj, kao na koji način želite da vam se dostavi odluka Registratora (poštom na adresu za prijem pošte, na adresu podnosioca, na adresu sedišta ili lično u sedištu APR-a, ili organizacionoj jedinici Agencije za privredne registre). U momentu pisanja ovog teksta slanje odluke putem elektronske pošte bilo je u pripremi.

registracija email adrese u apr

 • Nakon toga neophodno je popuniti osnovne podatke koji se odnose na podnosioca prijave, adresu i kontakt podatke (telefon i email).  Podnosilac je ovlašćeno lice, preduzetnik ili direktor firme. Prijava se potpisuje na označenom mestu čime se garantuje tačnost unetih podataka.
  apr obrazac o promeni podataka
 • Na drugoj strani obrazca, obavezno označiti dodatak 31 – Elektronska pošta/Internet adresa/Kontakt podaci (privredna društva), odnosno dodatak 16 – Elektronska pošta/Kontakt podaci/Adresa za prijem pošte (preduzetnici)
  spisak dodataka za promenu podataka u APRu
 • Sledeći korak je preuzimanje i popunjavanje dodatka 31 ili dodatka 16 u zavisnosti od toga da li registrujete email adresu kao privredno društvo ili kao preduzetnik.
 • U delu adresa za prijem elektronske pošte, označite “UPISUJE SE” i upišite email koji želite da prijavite, a koji će biti vidljiv na sajtu APR-a prilikom pretrage podataka o registrovanim poslovnim subjektima.
  obrazac 31. apr

Uredno popunjeni obrasci dostavljaju se u jednom primerku lično ili putem pošte na adresu sedišta APR-a u Beogradu, ulica Brankova br. 25. Rok za obradu zahteva za registraciju email adrese je 5 dana od dana prijema zahteva.

VAŽNO: Zakon o privrednim društvima nije predvideo sankciju u onim slučajevima u kojima su privredna društva propustila da registruju svoju adresu za prijem elektronske pošte u zakonski predviđenom roku. Međutim, kako APR radi na tome da pređe na elektronsko poslovanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem, privredna društva koja to ne učine mogu ostati uskraćena za važna obaveštenja i informacije o obavezama.

Pročitajte više o tome zašto je dobro rezervisati poslovno ime u Agenciji za privredne registre i upoznajte se sa elektronskom registracijom preduzetnika.

7 komentara

Ostavi komentar