IMAP ili POP? Koji protokol odabrati?

Ukoliko ste ikada bili u situaciji da podesite aplikaciju na telefonu kako biste primali poruke ili pak neki od email klijenata kao što su Outlook ili Thunderbird, sva je prilika da ste morali da birate između POP i IMAP podešavanja.

U ovom članku, objasnićemo na koji način POP i IMAP protokoli funkcionišu, šta su ključne razlike, koje su prednosti i mane i jednog i drugog protokola i na osnovu navedenog – koji email protokol odabrati.

IMAP je akronim za Internet Message Access Protocol, dok je POP akronim za Post Office Protocol. Oba protokola se koriste za obradu prenosa elektronske pošte između email servera i email klijenta (kao što su Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Eudora ili neka druga podrazumevana aplikacija za primanje emailova).

U početku je originalni protokol bio POP. POP1 je kreiran 1984. godine kao sredstvo za preuzimanje elektronske pošte sa udaljenog servera, dok je IMAP napravljen 1986. i omogućavao je remote pristup email porukama koje se nalaze na udaljenom serveru. Trenutno su aktivni POP3 i IMAP4.

pop imap

Kako POP protokol radi?

POP protokol preuzima email poruke sa servera i prebacuje ih lokalno, nakon čega poruke briše sa servera. To znači da će sve promene koje se mogu vezati za email poput brisanja, kopiranja ili novih poslatih poruka biti vidljive samo na lokalnom računaru. U situaciji da druga osoba želi da pristupi porukama sa neke druge lokacije sve izvršene promene neće biti vidljive. Mnogi POP klijenti imaju opciju koja omogućava čuvanje kopija poruka na samom serveru, ali ova opcija ne spada u  podrazumevana podešavanja.

Kako IMAP protokol radi?

Kod IMAP protokola stvari su drugačije. U ovom slučaju, email poruke ostaju na serveru, dok se istovremeno čuvaju kopije i na strani email klijenta. Dakle, IMAP protokol ne briše poruke sa servera nakon prebacivanja na lokalni mail klijent. To u praksi znači i da se sve promene na strani email klijenta poput pročitanih poruka, dodavanja poslatih poruka ili uklanjanja obrisanih emailova redovno ažuriraju i na strani email servera i na strani klijenta.

Prednosti i mane POP email protokola

PREDNOSTI POP PROTOKOLA 

 • Email poruke su sačuvane lokalno i nije potrebna internet konekcija kako bi im se pristupilo
 • Internet konekcija je neophodna jedino u slučaju slanja ili primanja poruka
 • Manje prostora za skladištenje na strani servera (imajući u vidu da se poruke brišu nakon preuzimanja)
 • POP serveri omogućavanju opciju čuvanja kopija email poruka na samom serveru
 • Postoji mogućnost grupisanja više email naloga u jedan prijemni sandučić (inbox)
 • S obzirom da se email poruke ne čuvaju na serveru, ne postoji šansa za gubitak podataka usled neželjenih radnji (na primer – hakovanja)

MANE POP PROTOKOLA

 • Bilo koja aktivnost vezana za svakodnveno korišćenje email poruka se ne sinhronizuje između računara
 • Poruke se nalaze na samo jednom (lokalnom) mestu. U slučaju problema sa hard diskom računara, sve poruke mogu biti izgubljene
 • POP serveri nisu kompatibilni sa softverima za Webmail

KOMUNIKACIJA BEZ GLAVOBOLJE

Business E-mail hosting garantuje maksimalnu dostupnost, jednostavnost korišćenja i bezbednost u svakom momentu. Vrhunska antispam i antivirus zaštita za komunikaciju bez glavobolje.

POGLEDAJ PONUDU
Mint Hosting

Prednosti i mane IMAP protkola

PREDNOSTI IMAP PROTOKOLA

 • S obzirom da se email poruke čuvaju na udaljenom serveru, porukama se može pristupiti sa različitih uređaja i lokacija uz korišćenje različitih programa za pristup
 • Neophodna je internet konekcija za pristup porukama
 • IMAP je brži jer se preuzimaju samo neophodne informacije, kao što su zaglavlja, sve dok se ne zahteva drugačije
 • Promene na strani email klijenta se redovno ažuriraju i na strani email servera
 • Čuvanje prostora za skladištenje na lokalu
 • U slučaju problema sa lokalnim računarom, email poruke su i dalje tu i može im se pristupiti preko drugog uređaja

Mane IMAP protokola

 • Prostor za email poruke na strani servera može biti limitiran. Ovo je uglavnom slučaj ukoliko se email koristi kao deo shared hosting usluge
 • Poruke se nalaze na serveru, stoga postoji pitanje sigurnosti i potencijalnog gubitka podataka u slučaju nedozvoljenih radnji
 • Offline pristup porukama koji zavisi od odabranog email klijenta

Pročitaj više: Kako pametno odabrati email rešenje za svoj biznis?

POP ili IMAP? Koji email protokol odabrati na kraju?

POP protokol se preporučuje onim korisnicima koji žele (offline) pristup porukama sa samo jednog uređaja. Takođe, POP je dobra solucija ukoliko vam je bezbednost na prvom mestu ili nemate dovoljno prostora na serverskoj strani. U današnje vreme kada je internet dostupan bukvalno svuda i kada je pristup često potreban sa više uređaja odjednom, POP nema nikakvu upotrebnu vrednost u odnosu na IMAP.

IMAP protokol se sa druge strane preporučuje svima onima koji imaju stabilnu internet konekciju i koriste više kompjutera ili uređaja za primanje i čitanje email poruka, s obzirom da se odabirom IMAP protokola sve promene na jednom uređaju automatski sinhronizuju i na drugim mestima.

Ukoliko vam je email komunikacija od izuzetnog značaja za poslovanje mi preporučujemo korišćenje IMAP protokola na posebnom hostingu namenjenom specijalno za email komunikaciju. 

Zaključak

Email je prošao dug put kroz svoj razvoj i pored borbe sa SPAM porukama danas je jedan od najvažnijih kanala za komunikaciju. Procenjuje se da će do 2022. godine broj poslatih i primljenih poruka premašiti cifru od 333 milijardi emailova.

Brojni biznisi se u svom svakodnevnom radu oslanjaju na ovu vrstu komunikacije, bilo da koriste email na svom domenu ili kreiraju email liste koje im omogućavaju efikasnije promovisanje proizvoda ili usluga. Iz svih ovih razloga bitno je da pažljivo odaberete adekvatan protokol za prenos informacija.

 

Ostavi komentar