Registracija Domena

PRILOG A

REGISTRACIJA, TRANSFER I OBNOVA DOMENA

Opšte odredbe

Član 1

Ovaj Prilog predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Voždovac, ul. Makedonska 21, 11042 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder). Provajder pruža usluge informacionog društva kako putem servisa koji se nalazi na Internet domenu i adresi https://mint.rs, kao i drugim domenima i adresama kojima upravlja Provajder, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Primena dodatnih pravila

Član 2

Provajder je kao ovlašćeni registar dužan da primenjuje pravila koja uređuju pitanja registracije svakog domenskog prostora ponaosob, kao i da Korisniku omogući upravljanje DNS zapisima za domene u okviru registra Provajdera.
Korisnik se obavezuje da se samostalno informiše o pravilima koja se primenjuju na domenski prostor kojeg je Registrant, odnosno ICANN pravilima i pravilima RNIDS-a.
Na registraciju, transfer i obnovu domena, pored ovde navedenih, primenjuju se i sledeća pravila:

Upravljanje DNS zapisima

Član 3

Provajder pruža Korisnuku uslugu upravljanja DNS zapisima za registrovani domen bez naknade.
Korisnik može DNS zapise usmeriti na odgovarajuće DNS servere Provajdera korišćenjem funkcionalnosti u okviru korisničkog servisa Provajdera (pod nazivom “Moj Mint”). Broj DNS zapisa u okviru jedne zone nije ograničen. Provajder ni na koji način ne vrši manipulaciju DNS zapisima korisnika.
Provajder garantuje dostupnost DNS infrastrukture od 99% na godišnjem nivou.
Istekom domena automatski se brišu i pripadajući DNS zapisi.

Odabir i registracija domena

Član 4

Za odabir naziva domena, kao i domenskog prostora i način korišćenja registrovanog domena odgovara isključivo Korisnik.
Provajder neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu naziva domena ili domenskog prostora ukoliko korisniku plaćeni domen ne odgovara, iz bilo kog razloga.

Član 5

Nadoknadu za registraciju domena Korisnik plaća prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.
Ukoliko u međuvremenu, do momenta plaćanja, dođe do zauzeća naziva domena, Korisnik ima mogućnost da odabere da registruje drugi naziv domena ili da zahteva povraćaj novca.
Provajder će registrovati onaj naziv domena koji je naveden u profakturi koja je plaćena.

Član 6

Promena podataka o Registrantu domena ne vrši se plaćanjem profakture ili fakture Provajdera, već se vrši isključivo po proceduri promene podataka za taj domen.

Član 7

U slučaju da domen nije raspoloživ u trenutku registracije, Provajder se obavezuje da će ponuditi drugi raspoloživi domen za registraciju. U suprotnom, Provajder će omogućiti povraćaj uplaćenog iznosa, čime se korisnički odnos smatra raskinutim.

Transfer domena

Član 8

Nadoknadu za transfer domena Korisnik plaća prema prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.
Transfer u okviru domenskog prostora koji je dodeljen Republici Srbiji se vrši bez nadoknade kada se taj transfer vrši ka Provajderu.
U nadoknadu za transfer internacionalnih domenskih prostora, uračunata je nadoknada Provajderu za usluge podrške oko tog transfera, kao i usluga prve godine registracije pojedinog domena od dana završetka transfera tog domena.
Transfer domena nije moguće izvršiti u periodu od 60 dana od početka njegove registracije, odnosno u roku kraćem od 30 dana do isteka njegove registracije. Transfer u okviru domenskog prostora koji je dodeljen Republici Srbiji se vrši bez vremenskih ograničenja.

Obnova domena

Član 9

Provajder će blagovremeno obavestiti korisnika o isticanju domena kojih je Registrant, dostavljanjem obaveštenja isključivo prema kontakt podacima koji su u vreme vršenja obaveštavanja navedeni u korisničkom nalogu tog korisnika.
Obnova domena važi od vremenskog momenta u kojem je prvobitno registrovan, odnosno od dana kada ističe u tačno vreme (sat i minut) u koje je prvobitno registrovan.
Ukoliko korisnik propusti da obnovi domen do dana do kojeg je domen zakupljen, Provajder će dosledno primeniti pravila koja se odnose na dodatni period obnove domena koja važe za taj domenski prostor.

Član 10

Provajder ne snosi odgovornost ukoliko neblagovremenim postupanjem korisnika istekne zakup bilo kog domena.

Obnova nacionalnog domena

Član 11

Ukoliko se domensko ime ne obnovi do datuma isteka, status domena iz statusa “Aktivan“ prelazi u status “Istekao“ i nije mu moguće pristupiti. Domen koji je prešao u status “Istekao“ u narednih trideset (30) dana nije dostupan za zakup. U tom vremenskom periodu domen je moguće direktno obnoviti isključivo kod OR kod koga se domen već nalazi. Nakon isteka tog perioda domen postaje slobodan i nije više vezan za Registranta.
Nadoknadu za obnovu nacionalnog domena Korisnik plaća prema prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.

Obnova internacionalnog domena

Član 12

Ukoliko se domensko ime ne obnovi do datuma isteka, status domena is statusa “Aktivan“ (Active) prelazi u status “Grace“ (Grace Expiration). Domen koji je u statusu “Grace“ u narednih dvadeset sedam (27) dana je moguće obnoviti po standardnim uslovima.
Nakon “Grace“ perioda ukoliko domen nije prodat na aukciji status domena se menja u “Redemption“ i u narednih četrdeset jedan (41) dan moguće ga je obnoviti samo po specifičnim uslovima definisanim cenovnicima i uslovima matičnih registara (ICANN i RNIDS). Ukoliko se obnova ne obavi ni u ovom periodu domen ulazi u “Pending delete“ status i nakon šestog (6.) dana naći će se u slobodnoj prodaji ponovo i neće biti vezan za dotadašnjeg Registranta.
Korisnik se obavezuje da pre plaćanja proveri da li je na profakturi navedeno ispravan naziv internacionalnog domena, i da ukoliko nije, o tome (takođe pre plaćanja) obavesti Provajdera sa zahtevom za korekciju.
Provajder Korisniku izdaje fakturu i vrši pružanje usluge prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.

Ograničenja

Član 13

Na pružanju ovde navedenih usluga primenjuju se i ograničenja iz člana 36 Uslova korišćenja.
Usled konkurentnosti zahteva za registraciju domena Provajder ne garantuje za raspoloživost domena u trenutku registracije.

Član 14

Bez obzira na odredbe ovih Uslova i radnje Provajdera, RNIDS (Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije) kao upravljač nacionalnim internet domenom ima pravo otkazivanja registracije domena iz domenskog prostora kojim upravlja, bez povratka novčanih sredstava u slučaju kršenja uslova registracije domena ili dostavljanja netačnih informacija, odnosno dokumentacije.
Bez obzira na odredbe ovih Uslova i radnje Provajdera, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kao upravljač internacionalnim internet domenom zadržava pravo otkazivanja registracije domena domenskog prostora kojim upravlja, bez povratka novčanih sredstava u slučaju kršenja uslova registracije domena ili dostavljanja netačnih informacija, odnosno dokumentacije.

Obaveze i odgovornosti Korisnika

Član 15

Korisnik snosi isključivu odgovornost za sve podatke i naziv domena koji su sa njim u vezi, što uključuje i odgovornost za pogrešan unos bilo kog podatka i/ili naziva domena, kao i odgovornost za naziv domena kojim se krše propisi ili prava trećih lica.
Korisnik se obavezuje da sve zahteve u vezi sa registracijom, odnosno manipulacijom naziva domena uputiti putem odgovarajućeg korisničkog servisa Provajdera.
Korisnik je isključivo obavezan da samostalno komunicira sa regulatornim telima i/ili drugim provajderima ukoliko za time postoji potreba.

Završna odredba

Član 16

Ovaj Prilog počinje sa primenom osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Provajdera.
Početkom primene ovog Priloga prestaju da važe odredbe prethodnog opšteg akta koji se odnosio na registraciju domena.

 

 

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji