Registracija Domena

Opšte odredbe

Naručivanjem usluge registracije domena, u daljem tekstu Usluga, potvrđuje se saglasnost sa ovim pravilnikom kao dopunom Opštih Uslova korišćenja usluga kompanije Mint Services, u daljem tekstu Provajder.

Usluga registracije domena i definicija pojmova

Usluga registracije i manipulacije domenskim imenom podrazumeva registraciju domena, transfer i produženje domena, kao i druge usluge navedene u cenovniku i na sajtu Provajdera. Registracija domena je proces gde se izabrani domen registruje kod ovlašćenog registra. Registrant domena stiče pravo na korišćenje domenskog imena za svoj web sajt. Podaci o registrantu dostupni su kroz globalni Whois servis.

Prilikom registracije Internet domena primenjuju se Opšti uslovi Registra Nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS za nacionalne (.RS i .СРБ) domene, kao i Opšti Uslovi ENOM inc. odgovornog za pružanje usluge registracije Internacionalnih domena.

Domensko ime

Jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu, a u skladu sa standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i 3596.

OR (Ovlašćeni registar)

Fizičko lice ovlašćeno od strane RNIDS-a za poslove registracije nacionalnih domena.

Whois

Whois predstavlja javno dostupnu bazu podaka u kojoj se nalaze podaci o vlasniku, administratoru i tehničkom kontaktu za svaki registrovani domen. Putem WHOIS upita se u svakom trenutku može saznati status domena.

WhoisGuard

Dodatna usluga kojom se aktivira zvanično sakrivanje informacija o Registrantu domena prilikom Whois upita.

Registracija domena

Proces zakupa domena na ime klijenta i odabrani vremenski period.

Obnavljanje odnosno produženje domena

Proces produženja registracije domena na ime klijenta na naredni platni period.

Tranfer domena

Proces promene ovlašćenog registra za registraciju domena.

Manipulacija DNS rekordima

Usluge manipulacije DNS zapisima vezanim za domen.

Dodatne obaveze Provajdera

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme važenja ovog ugovora omogućiti sledeće:

 • pristup Usluzi uz definisane pristupne parametre, i njenu upotrebu prema Uslovima korišćenja,
 • da će se u procesu registracije domena pridržavati Opštih pravila registracije domena propisanih od strane odgovornih institucija,
 • registraciju izabranog domenskog imena u ime Korisnika odnosno ovlašćeno fizičko ili pravno lice po izboru Korisnika,
 • u slučaju da domen nije raspoloživ u trenutku registracije, Provajder se obavezuje da će ponuditi drugi raspoloživi domen za registraciju U suprotnom, Provajder će omogućiti povraćaj uplaćenog iznosa, čime se korisnički odnos smatra raskinutim,
 • da će omogućiti manipulaciju DNS rekordima za domene u okviru registra Provajdera.

Izuzeća od odgovornosti Provajdera

 • usled konkurentnosti zahteva za registraciju domena Provajder ne garantuje za raspoloživost domena u trenutku registracije,
 • maknadne promene naziva domena nakon realizacije Usluge nisu moguće.

Dodatne obaveze Korisnika

Korisnik se tokom korišćenja Usluge obavezuje:

 • da snosi punu odgovornost za vršenje narudžbine preko sajta Provajdera, kao i plaćanje iste,
 • da snosi odgovornost ukoliko izvrši pogrešnu narudžbinu, odnosno, unese pogrešne podatke o nazivu, registrantu i tako dalje,
 • da će sve zahteve za manipulacijom ili registracijom domenskog imena uputiti putem zvaničnog korisničkog servisa Provajdera, kao i da će upostaviti komunikaciju sa ostalim regulatornim telima ili drugim provajderima ukoliko za time postoji potreba (na primer: transfer domena).

Važne napomene 

Nacionalni domeni:

Ukoliko se domensko ime ne obnovi do datuma isteka, status domena iz statusa Aktivan prelazi u status istekao i nije mu moguće pristupiti. Domen koji je prešao u status istekao u narednih trideset (30) dana nije dostupan za zakup. U tom vremenskom periodu domen je moguće direktno obnoviti isključivo kod OR (Ovlašćeni registar) kod koga se domen već nalazi. Nakon isteka tog perioda domen postaje slobodan i nije više vezan za registranta.

RNIDS (Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije) zadržava pravo otkazivanja registracije domena, bez povratka novčanih sretstava u slučaju kršenja uslova registracije domena ili dostavljanja netačnih informacija/dokumentacije.

Internacionalni domeni:

Ukoliko se domensko ime ne obnovi do datuma isteka, status domena is statusa Aktivan (Active) prelazi u status Grace (Grace Expiration). Domen koji je u statusu Grace u narednih dvadeset sedam (27) dana je moguće obnoviti po standardnim uslovima.

Nakon Grace perioda ukoliko nije prodat na aukciji status domena se menja u Redemption i u narednih četrdeset jedan (41) dan moguće ga je obnoviti samo po specifičnim uslovima definisanim Cenovnikom i Uslovima registra. Ukoliko se obnova ne obavi ni u ovom periodu domen ulazi u Pending delete status i nakon šestog (6.) dana naći će se u slobodnoj prodaji ponovo i nece biti vezan za prvobitnog registranta.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) zadržava pravo otkazivanja registracije domena, bez povratka novčanih sretstava u slučaju kršenja uslova registracije domena ili dostavljanja netačnih informacija/dokumentacije.

 

Više informacija:

Opšti uslovi registracije .RS Internet domena

Pravilnik o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .RS domena

Opšti uslovi za registraciju gTLD domena i nacionalnih domena

 

Mint Hosting je član Enartia

 • PayPal Acceptance Mark
 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji