Shared Hosting

Opšte odredbe

Naručivanjem usluge Shared hostinga, u daljem tekstu Usluga, potvrđuje se saglasnost sa ovim pravilnikom kao dopunom Opštih Uslova korišćenja usluga kompanije Mint Services, u daljem tekstu Provajder.

Shared hosting usluga i definicija pojmova

Shared web hosting usluga predstavlja baznu uslugu hostinga koja podrazumeva da se sajt, odnosno web prezentacija klijenta, u daljem tekstu Korisnik, nalazi na deljenom serveru sa drugim korisnicima. Usluga je definisana paketima izloženim na sajtu i u cenovniku Provajdera.

Paketi Shared hosting usluge

Shared hosting paketi koji definišu Uslugu navedeni su na sajtu Provajdera.

Parametri Shared hosting usluge

Skup parametara koji definišu Uslugu navedni su na sajtu odnosno cenovniku Provajdera

Prostor na disku

Količina prostora dostupna skladištenje sadržaja sajta i svih drugih podataka, uključujući i baze podataka i e-mail poruke

Protok

Količina mrežnog protoka na raspolaganju u toku meseca.

Hostovani domeni

Broj domena koji se mogu hostovati u okviru paketa Usluge.

Parkirani domeni

Ukupan broj domena koji se mogu smestiti u okviru hosting naloga i upućivati na sadržaj osnovnog domena.

Poddomeni

Ukupan broj poddomena dodatih osnovnom domenu, npr. moj.mint.rs.

Bekap podataka

Broj bekapa podataka i revizija bekapa podataka

Kontrol panel

Vrsta kontrolnog panela za upravljanje reseller hosting nalogom.

1Click Install

Jednostavna instalacija osnovnih aplikacija, poput WordPress, Drupal itd.

Baze podataka

Ukupan broj dostupnih baza podataka po paketu usluge.

OSTALI POJMOVI

Database server nalog

Nalog kojim je moguće pristupiti bazi podataka i komunicirati sa istom.

FTP nalog (File Transfer protocol)

Nalog za protokol koji omogućava direktan transfer fajlova ka serveru i od servera.

Dostupnost (Uptime)

Ukupna dostupnost Usluge na godišnjem nivou. Vreme dostupnosti servera na godišnjem nivou izraženo je u procentima. Najavljeni prekidi u radu usled redovnog ili vanrednog održavanja ne smatraju se nedostupnošću.

Monitoring i metrika

U sklopu infrastrukture Provajdera vrši se monitoring i kontrola dostupnosti i kvaliteta usluge u odnosu na koju se definiše dostpunost u okviru Usluge (SLA dogovor). Validnim se smatraju logovi sa zvaničnih sistema Provajdera, a koji se odnose na dostupnost virtuelnog resursa (sistemskog procesa) u okviru fizičke infrastrukture.

Deljeni sistemski resursi

Deljeni sistemski resursi predstavljaju tehničke resurse, na strani Provajdera, koji su neophodni za obezbeđivanje, smeštaj (hosting) i adekvatno funkcionisanje Internet prezentacije Korisnika, Usluge i pripadajućih e-mail naloga. Status sistemskih resursa je moguće saznati pristupom kontrolnom panelu koji je sastavni deo Usluge:

CPU Usage (Iskorišćenost procesora)

Iskorišćenost procesorskog vremena koje je dostupno u okviru Usluge, izraženo u procentima.

Virtual memory (Virtuelna memorija)

Količina virtuelne memorije koja je dostupna procesima u okviru Usluge.

Physical Memory (RandomAcessMemory)

Ukupna količina fizičke memorije u okviru Usluge.

Entry Processes (Startovani procesi)

Broj započetih procesa u okviru vremenskog intervala.

Number of processes (Broj procesa)

Broj aktivnih procesa u okviru Usluge.

I/O Usage (Ulaz/Izlaz)

Količina iskorišćenja hard diskova (pisanje/čitanje) u okviru Usluge.

DODATNE OBAVEZE PROVAJDERA

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme važenja ovog ugovora omogućiti sledeće:

 • pristup Usluzi uz definisane pristupne parametre, i njenu upotrebu prema Uslovima korišćenja,
 • uložiti maksimalni napor da dostupnost Usluge ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99,99% godišnje,
 • da će omogućiti slanje elektronske pošte koristeći zakupljeni web hosting nalog i e-mail servise na njemu, u zavisnosti od konfiguarcije samog hoting paketa,
 • da će obezbediti vidljivost sadržaja postavljenog na web hosting nalog putem zakupljenog domenskog imena,
 • ukoliko potrebe Korisnika prekorače okvire zakupljene Usluge, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku opciju prelaska na drugi tip Usluge.

DODATNE OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obavezuje:

 • da će Uslugu koja je na serveru dodeljena njegovom korisničkom nalogu koristiti prevashodno za skladištenje fajlova koji se koriste direktno na web sajtu,
 • da slugu neće koristiti za javno serviranje, skladištenje ili deljenje fajlova (putem FTP, peer2peer ili drugih protokola) koji nisu direktan sadržaj web sajta i čija veličina prelazi veličinu prosečnog fajla na serveru,
 • da će u slučaju obaveštenja od strane Provajdera da njegov hosting nalog troši više resursa nego što je to propisano okvirima paketa i ovim Uslovima korišćenja primeniti neko od sledećih rešenja:
 1. Modifikovati sadržaj svog korisničkog naloga koje će rezultirati smanjenom upotrebom resursa. Na primer: promena programskog koda ili načina upotrebe resursa
 2. Aktivirati Uslugu sa adekvatnom količinom sistemskih resursa koja odgovara potrebama Korisničkog naloga i posećenosti
 3. Pristupiti raskidu korisničkog ugovora kako bi se sprečio pad kvaliteta usluge i korisničkog iskustva drugih korisnika ove Usluge

Mint Hosting je član Enartia

 • PayPal Acceptance Mark
 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji