Sigurnosno skeniranje (Security Check)

Prilog H

Sigurnosno skeniranje (Security Check)

Opšte odredbe

Član 1

Ovaj Prilog predstavlja sastavni deo Uslova korišćenja kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo MINT HOSTING d.o.o. Beograd-Voždovac, ul. Jove Ilića br. 140, 11042 Beograd, matični broj: 21480762, PIB: 111427788 (u daljem tekstu: Provajder). Provajder pruža usluge informacionog društva kako putem servisa koji se nalazi na Internet domenu i adresi https://mint.rs, kao i drugim domenima i adresama kojima upravlja Provajder, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Definicije pojmova za uslugu

Član 2

Pored definicija pojmova navedenih u Uslovima korišćenja, radi razumevanja ove Usluge pojmovi imaju sledeće značenje:

  • Sigurnosno skeniranje” – potraga za malicioznim kodom;
  • Provera stanja WordPres sajta i dodataka” – Provera integriteta WordPress instalacije i dodataka;
  • Brute force zaštita” – zaštita od brute force metode ugrožavanja bezbednosti;
  • Izveštaj” – dokument koji se se šalje u okviru e-maila sa rezultatima dnevnog skeniranja.

Odabir usluge

Član 3

Usluga se vezuje za aktivni hosting nalog.

Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Provajder neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu paketa ukoliko Korisniku plaćena usluga ne odgovara, iz bilo kog razloga.

Provajder pruža usluge hostinga prema vrstama i ograničenjima navedenim u Cenovniku i zvaničnom opisu usluge.

Plaćanje i obnova usluge

Član 4

Nadoknadu za usluge i obnovu usluge sigurnosnog skeniranja Korisnik plaća prema Uslovima korišćenja koji definišu načine plaćanja.

Obaveze Provajdera

Član 5

Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme pružanja Usluge omogućiti sledeće:

  • da će Korisniku obezbediti punu kontrolu nad Uslugom, u skladu odabranim paketom Usluge,
  • uložiti maksimalni napor da dostupnost Usluge ne bude manja od dostupnosti definisane opisom Usluge koja iznosi 99% godišnje,
  • da će obezbediti fizičku dostupnost Usluge u smislu monitoringa i metrike definisane Uslugom i cenovnikom objavljenim na sajtu Provajdera

Ograničenja

Član 6

Na pružanju ovde navedenih usluga primenjuju se i ograničenja iz člana 36 Uslova korišćenja.

Član 7

Provajder nije odgovoran za nestale ili oštećene podatke ili sadržaj Korisnika.

Obaveze i odgovornosti Korisnika

Član 8

Korisnik ima pravo da samostalno koristi Uslugu uz navedena ograničenja.

Član 9

Korisniki ima mogućnost da od Provajdera zahteva da Provajder bez naknade izvrši vraćanje poslednje dostupne verzije rezervne kopije u slučaju da od terminacije usluge hostinga nije prošlo više od 30 kalendarskih dana.

Korisnik nema mogućnost da od Provajdera zahteva bilo koju rezervnu kopiju ukoliko je od terminacije usluge hostinga prošlo više od 30 kalendarskih dana, ni besplatno ni uz plaćanje, jer Provajder sistemski briše rezervne kopije koje su starije od navedenog roka. da moze sam da pravi snapshot-ove po zelji i vrsi povracaj celog naloga ili njegovih delova.

Završna odredba

Član 10

Ovaj Prilog počinje sa primenom osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Provajdera.

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji