Baza znanja > Domeni > Zaštita domena

Kako mogu da upravljam Client Side Lock opcijom?

Bezbednosna funkcionalnost Client Side Lock  je podrazumevano onemogućena. Njenu aktivaciju ili deaktivaciju po potrebi možete izvršiti u okviru moj Mint korisničkog servisa i to na sledeći način: Ulogujte se u svoj Moj Mint nalog. U

Saznaj više
Domeni

Šta je Registar lock?

Registar lock je status u kojem je domen zaključan, odnosno, onemogućen za dalje transferovanje na drugi registar. Kada je domen u statusu “REG LOCK” za iniciranje transfera domena neophodna je prethodna saglasnost vlasnika domena, čime

Saznaj više
Domeni

Šta je Secure Mod (Siguran režim)

Siguran režim predstavlja jedan od tri niova zaštite naziva domena od nedozvoljenih radnji i aktivnosti. Jedan od najčešćih načina “kidnapovanja domena” predstavlja promenu parametara domena ili preusmerenje korisnika na lokaciju koju kontroliše napadač. Prebacivanje naziva

Saznaj više
Domeni

Šta je Zaključavanje na strani klijenta (Client Side Lock)

Zaključavanje domena na strani klijenta (Client Side Lock) podrazumeva zabranu svih izmena nad domenom, osim produženja pregistracije. Ovaj vid zaštite domena predstavlja visok stepen zaštite od nedozvoljenih aktivnosti i zloupotrebe domena.

Saznaj više
Domeni

Koje vrste zaštite domena pružate?

Kako bismo sprečili nedozvoljne aktivnosti i zloupotrebe domena, obezbeđujemo tri sigurnosna rešenja koja štite domen i onemogućavaju zloupotrebu zaključavanjem kritičnih i važnih operacija nad nazivom domena: Siguran režim (Secure Mod) Zaključavanje na strani klijenta ili

Saznaj više
Domeni

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji