Baza znanja > SSL sertifikati > Tipovi sertifikata

Sta podrazumeva Extended Validation (EV) SSL?

Extended Validation (EV) izdaje se jedino kada sertifikaciono telo (CA) izvrši proveru da podnosilac zahteva ima pravo na korišćenje određenog domena i izvrši detaljnu proveru kompanije. Proces izdavanje EV sertifikata je standardizovan po pravilima EV

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta podrazumeva Organization Validation (OV) SSL?

Organization Validation (OV) SSL se izdaje samo kada sertifikaciono telo (CA) izvrši proveru da podnosilac zahteva ima pravo na korišćenje određenog domena i izvrši proveru kompanije. Dodatne informacije o kompaniji se prikazuju korisniku kada kline

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta podrazumeva Domain Validation (DV) SSL?

Domain Validation (DV) SSL se izdaje kada sertifikaciono telo (CA) izvrši proveru da podnosilac zahteva ima pravo na korišćenje određenog domena. Ne vrši se provera kompanije i ne prikazuju se informacije u okviru Secure Site

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta je Wildcard SSL sertifikat (*.)?

Wildcard SSL omogućava da jednim SSL sertifikatom zaštitite više poddomena koji imaju zajednički osnovni (rooth) domen. Uzmimo na primer da je vaš osnovni domen mojdomen.com. Pomoću Wildcard SSL sertifikata svi domeni koji imaju istu osnovu,

Saznaj više
SSL sertifikati

Šta je SAN/UC SSL sertifikat?

SAN je dodatak za SSL sertifikate, koji vam omogućava da jednim sertifikatom obuhvatite više sasvim različitih (jedinstvenih) domena – na primer ime-domena.com, www.ime-domena.com, ime-domena.rs, mojdomen.net, mojdomen.co.rs i tako dalje. Uslov je da su svi domeni

Saznaj više
SSL sertifikati

Kada koristiti SAN, a kada Wildcard SSL?

Wildcard koristite ukoliko je neophodno zaštititi JEDAN DOMEN i VIŠE PODDOMENA, a ne treba vam proširena validacija (EV). SAN koristite ako: – imate JEDAN SERVER na kom postoji VIŠE RAZLIČITIH DOMENA, – imate JEDAN SERVER

Saznaj više
SSL sertifikati

Besplatni SSL sertifikati

Besplatni SSL sertifikati sastavni su deo usluga Shared i Reseller hostinga. Zakupom usluge dobijate mogućnost instalacije besplatnog SSL sertifikata. Ovi sertifikati se automatski izdaju i obnavljaju. Domen koji želite da osigurate SSL sertifikatom mora biti

Saznaj više
SSL sertifikati
  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji