Kako mogu da simuliram proces keširanja za različite grupe klijenata?

Podrazumevano je da se proces keširanja odvija za neprijavljenog korisnika i samim tim su stranice keširane za sve korisnike tog tipa. Ukoliko želite da keširanje izvršite za posebnu grupu korisnika, pratite sledeće korake: Ulogujte se

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako da izmenim podešavanja mape sajta za keširanje?

Mapa sajta se generiše direktno iz sitemap.xml fajla. Ukoliko vaš WordPress ne generiše samostalno ovaj fajl neophodno je da instalirate neki od SEO dodataka koji to rade. Podešavanjima mape sajta pristupate na sledeći način: Ulogujte se

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako mogu da promenim Hot Cache podešavanja?

Hot Cache podešavanja vam omogućava samostalnu manipulaciju procesom keširanja, poput dužine trajanja procesa, definisanje maksimalnog broja istovremenih procesa keširanja i sl. Pristup Hot Cache podešavanjima se vrši na sledeći način: Ulogujte se u vašu WordPress

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako mogu da proverim i upravljam listom strana za keširanje?

Blacklist omogućava korisnicima da odgovarajuće strane dodaju tj. izbace sa  crne liste kako ne bile keširane Pristup crnoj listi vršite na sledeći način: Ulogujte se u vašu WordPress instalaciju. U meniju sa leve strane odaberite

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako mogu da vidim mapu sajta za keširanje?

Mapa sajta za keširanje vam omogućuje prikaz i praćenje statusa individualnih adresa u procesu keširanja. Mapa je generisana direktno iz sitemap.xml fajla. Ukoliko vaš WordPress ne generiše samostalno ovaj fajl neophodno je da instalirate neki od

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako da mogu da proverim status procesa keširanja?

Procesi keširanja su automatizovani i vrše se jedan za drugim, u odredjenim vremenskim intervalima. Kako bi proverili status ovih procesa potrebno je da uradite sledeće: Ulogujte se u Vašu WordPress instalaciju. U meniju sa leve

Saznaj više
WordPress Hosting

Šta je Hot Cache i kako radi?

Hot Cache predstavlja automatizovani mehanizam (servis) koji nadgleda vaš WordPress sajt i automatski kešira sve stranice koristeći generisanu site mapu (sitemap.xml). Hot Cache servis je dostupan samo ukoliko koristite LiteSpeed Cache dodatak i ukoliko imate

Saznaj više
WordPress Hosting

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji