Kako da promenim adresu na koju mi stiže bezbednosni izveštaj?

Ukoliko iz nekog razloga ne želite da se bezbednosni izveštaj prosleđuje na e-mail adresu sa kojom ste registrovali korisnički nalog, istu možete zameniti ili potpuno ugasiti slanje izveštaja ( što nikako ne preporučujemo ). Jednostavno,

Saznaj više
WordPress Hosting

Šta je Security report?

Naša WordPress Hosting usluga nudi veliki broj mehanizama za uvećavanje bezbednosti, popust serverskog firewall-a, Mod Security servisa i Bruteforce zaštite, međutim i pored svih napora, oni nisu svemogući i ubacivanje malicioznog koda je svakako moguće.

Saznaj više
WordPress Hosting

Na koji način štitite moju WordPress instalaciju od napada?

O zaštiti Vaše WordPress Hosting usluge od različitih vrsta napada se staraju naši mnogobrojni servisi koji se nalaze na nivou servera. Ovi servisi se automatski aktiviraju kada zakupite uslugu i vrše konstantan nadzor i uključuju

Saznaj više
WordPress Hosting

Koliko često vršite bekap mojih podataka?

Bekap podataka na vašoj WordPress Hosting usluzi se vrši svakodnevno i svakog momenta Vam je dostupno poslednjih 30 generacija bekapa, što znači da su Vam na raspolaganju sve izmene u poslednjih 30 dana.

Saznaj više
WordPress Hosting

Da li mi je potreban dodatak za bekapovanje WordPress instalacije?

U sklopu zakupljene WordPress Hosting usluge, dobijate i dodatak za uslugu pod nazivom Bekap Plus koja Vam omogućava upravljanje svojim bekap verzijama na način koji Vam najviše odgovara, pa samim tim smatramo da nema potrebe

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako samostalno da pristupim svojim bekap fajlovima?

Svim korisnicima WordPress Hosting paketa automatski je aktivirana Bekap Plus usluga koja omogućava direktan pristup bekap fajlovima putem cPanel-a. Za više informacija o tome kako se Bekap Plus koristi i koje opcije nudi, savetujemo da

Saznaj više
WordPress Hosting

Da li i dalje treba da koristim dodatke za bezbednost poput WordFence ili Sucuri?

Uz WordPress Hosting uslugu nudimo i veliki broj automatizovanih servisa za zaštitu od bruteforce napada, SQL Injection upada i drugih. Sve funkcionalnosti koje bezbednosni dodaci nude su već automatski uključene kroz naše servise, pa smatramo

Saznaj više
WordPress Hosting

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji