Baza znanja > Da li ću dobiti račun za plaćene usluge kao pravno lice?

Da li ću dobiti račun za plaćene usluge kao pravno lice?

Na vašu e-mail adresu 21 dan pre isteka usluge prosleđujemo predračun za plaćanje. Po izvršenom plaćanju i evidentiranoj uplati na vašu e-mail adresu biće poslat račun o izvršenoj uplati. Tako odštampan račun validan je bez pečata i potpisa.

Napomena:
U skladu sa novim zakonom o fiskalizaciji na fiskalnom računu postoji polje ID kupca gde oznaka 10 ukazuje da je podatak koji sledi PIB preduzeća kupca što je dovoljan podatak za korišćenje fiskalnog računa kao računa troškova.
Nikakvi dodatni dokumenti nisu potrebni niti predviđeni novim zakonom o fiskalizaciji.

Dodano, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu gde se navodi da se računu ne može osporiti punovažnost i dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku, ne vršimo slanje računa u papirnom obliku putem pošte. Za više informacija molimo vas proverite sledeći link.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji