Baza znanja > Shared Hosting > Najčešće postavljana pitanja > Da li i koliko često vršite bekap hosting naloga?

Da li i koliko često vršite bekap hosting naloga?

Korisnici naših usluga u sklopu svojih hosting paketa imaju uključen bekap naloga.

Mi brinemo o vašim podacima i bekap hosting naloga vršimo jednom nedeljno. Takođe, na našim serverima čuvamo poslednju nedeljnu generaciju bekapa, odnosno, jednu mesečnu.

Ukoliko smatrate da nedeljni bekap hosting naloga nije dovoljan i želite da se bekap vrši jednom dnevno, možete zakupiti dodatnu uslugu koja se vezuje za aktivni hosting nalog.

Usluga Dodatni bekap pored 30 generacija bekapa koji su vam na raspolaganju omogućava i dodatno upravljanje verzijama bekapa, bilo da je u pitanju vraćanje podataka (celog naloga, dela naloga, samo emailova, samo baza podataka i dr.) ili preuzimanje bekapa.

Mint Hosting je član

  • PayPal Acceptance Mark
  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji