Baza znanja > Da li mogu da hostujem sadržaj za odrasle osobe?

Da li mogu da hostujem sadržaj za odrasle osobe?

Na našim serverima je dozvoljeno hostovanje sadržaja za odrasle pod uslovom da su kategorije sadržaja kao i kompletan materijal u skladu sa zakonom.

Sadržaj prezentacije smatra se nedozvoljenim naročito:

  • ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava,
  • ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača,
  • ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine,
  • ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja ovog Ugovora prihvatio Mint.

Za više informacija možete pogledati – Opšte Uslove korišćenja usluga

Da li vam je ovaj članak pomogao?

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji