Baza znanja > Shared Hosting > Migracija hosting naloga > Da li sam u obavezi da preselim i domen kod vas?

Da li sam u obavezi da preselim i domen kod vas?

Tokom procesa migracije vašeg sajta na naše servere niste u obavezi da preselite i domen kod nas. 

Međutim, mnogi naši klijenti pored migracije sajta na naše servere praktikuju i transfer domena, jer se ne taj način briga o kompletnoj usluzi vrši na jednom mestu.

Mint Hosting je član

  • PayPal Acceptance Mark
  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji