Baza znanja > Business E-Mail > Konfiguracija usluge > Kako da dodam BCC maps?

Kako da dodam BCC maps?

Dodavanje BCC mape moguće je prateći sledeće korake:

  1. Ulogujte se u mail.nazivdomena.com (nazivdomena.com zamenite sa svojim domenom),
  2. Kliknite na karticu Address rewriting,
  3. Kliknite na dugme Add BCC map,
  4. U sekciji Local destination odaberite domen ili e-mail adresu,
  5. U sekciji BCC type odaberite Sender map (slanje svih poslatih poruka) ili Recipient map (slanje svih primljenih poruka),
  6. U polje BCC destination upišite e-mail adresu na koju želite da prosledite e-mail poruke,
  7. Selektujte polje Active i kliknite na Add.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji