Baza znanja > Kako da mogu da proverim status procesa keširanja?

Kako da mogu da proverim status procesa keširanja?

Procesi keširanja su automatizovani i vrše se jedan za drugim, u odredjenim vremenskim intervalima. Kako bi proverili status ovih procesa potrebno je da uradite sledeće:

  1. Ulogujte se u Vašu WordPress instalaciju.
  2. U meniju sa leve strane odaberite LiteSpeed Cache -> Crawler.
  3. Odaberite karticu Summary.

Crawler Cron

U sekciji Crawler Cron Vam se prikazuju osnovne informacije poput vremena izvršavanja prethodnog procesa keširanja, kada je trenutni započet, kada će sledeći biti i sl.
Pregled aktivnih procesa vršite upoređivanjem obojenih pravougaonika iz kolone Status sa legendom koja se nalazi odmah ispod.

Opcija Reset position Vam nudi mogućnost da iz početka ponovo pokrenete proces keširanja.
Opcija Manually run Vam nudi opciju da samostalno započnete proces keširanja i izbegnete automatsko čekanje za sledeći ciklus keširanja.

Crawler Status

Sekcija Watch Crawler Status Vam omogućuje pregled trenutnog procesa keširanja, i kada kliknete na Show Crawler Status, otvoriće vam se prozor koji će Vam priložiti sledeće informacije:

Size – broj adresa na mapi sajta.
Crawler – označava broj procesa keširanja koji posmatrate.
Position – broj adresa koji se trenutno preuzima sa mape sajta.
Threads – označava broj podprocesa koje se trenutno koriste za preuzimanje URL-ova. Postoji mogućnost da proces preuzima više URL-ova istovremeno. Proces je “pametan” i prilagođava se u skladu sa vašim podešavanjima učitavanja.
Status – označava trenutni status procesa keširanja.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji