Baza znanja > Kako mogu da vidim opšta podešavanja za keširanje?

Kako mogu da vidim opšta podešavanja za keširanje?

U okviru LiteSpeed Cache dodatka, osnovna podešavanja za keširanje sadržaja možete videti na sledeći način:

 1. Ulogujte se u vašu WordPress instalaciju,
 2. U meniju sa leve strane odaberite opciju LiteSpeed Cache,
 3. Kliknite na dugme Cache.

Enable Cache

Kada je ova opcija omogućena, dodatak će keširati sadržaj stranica. Onemogućavanje će zaustaviti bilo kakvo keširanje i očistiti keš memoriju svih stavki WordPress keša.

Za pojedinačne instalacije dostupne su samo opcije ON i OFF.
Za administratore Multisite-Subsite postoji treća opcija Use Netvork Admin Setting. Ona koristi jednu od dve opcije koje mrežni administrator odabere.

Cache Logged-in Users

Ova opcija omogućava keširanje sadržaja za prijavljene korisnike. Stranice će se čuvati u privatnoj keš memoriji prema IP/ID-u sesije.

Cache Commenters

Ova opcija je korisna za WordPress funkciju koja zahteva moderaciju komentara posetilaca.
Kada je opcija uključena, prikazaće keširanu verziju stranice, što znači da posetioci neće videti komentare pod moderacijom.
Ukoliko je isključena, posetiocima se neće prikazivati stranica iz keš memorije.

Cache REST API

Ova opcija vam omogućava da keširate zahteve koji su napravljeni pozivanjem WordPress REST API-ja.

Cache Login Page

Ova opcija će keširati stranicu za prijavljivanje i uglavnom je uvek uključena. Međutim, u slučaju da postoji nešto što bi moglo identifikovati korisnika na stranici, savetujemo da isključite ovu opciju.

Cache favicon.ico

Ova opcija će keširati favicon.ico odziv ako ne postoji. Razlog je taj što će datoteka, ako ne postoji, svaki put učitati WordPress. Na taj način će se izbeći dodatni bespotrebni korak.

Cache PHP resources

Ova opcija će keširati sve PHP resurse učitane po temama. To su CSS ili JavaScript resursi učitani u PHP. U većini slučajeva to su podaci statičkog tipa, pa nema razloga da svaki put učitavate PHP. Ukoliko su podaci dinamički, potrebno je da isključite ovu opciju.

Cache Mobile

Ova opcija omogućava korisnicima da učitaju zasebni html kod za prikaz na mobilnom uređaju ili računaru.
Prvenstveno se koristi za teme koje nisu optimizovane za sve tipove uređaja, ali se takođe može koristiti u situacijama kada se učitavaju različiti vidžeti u zavisnosti od internet pretraživača.
Napomena: Mobile View User Agents lista ne sme biti prazna ukoliko je ova opcija uključena.

List of Mobile User Agents

Ovo polje će biti prazno ukoliko je opcija Cache Mobile isključena.
Kada je opcija uključena ovo polje treba da se popuni listom aplikacija.
Napomena: Svaki unos treba odvojiti uspravnom crticom, |. Bilo koji razmak treba označiti kosom kosom crtom ispred razmaka, /''. (primer ispod)

Mobile | Android | Silk / | Kindle | BlackBerri | Opera Mini | Opera Mobi

Private Cached URIs

U ovoj opciji se nalaze se obrasci putanja (adresa) koje nikada ne bi trebalo da se javno keširaju.
Da biste označili početak niza, dodajte ^ na početak unosa. Da biste napravili tačno podudaranje, dodajte $ na kraj unosa.

Primeri podudaranja unosa
Pretpostavimo da imate sledeće adrese:

1. /recipes/baking/
2. /recipes/baking/cakes
3. /recipes/baking/brownies
4. /popular/recipes/baking/

Niz /recipes/baking/ podudaraće se sa sve četiri adrese.
Niz /recipes/baking/$ podudaraće se sa brojem 1. (jer $ označava tačno podudaranje).
Niz ^/recipes/baking/ podudaraće se sa brojem 1, 2 i 3 (jer ^ označava početak adrese).

Force Cache URIs

Opcija omogućava da putanje koje sadrže navedene nizove teksta budu keširane, bez obzira na bilo koja druga odabrana podešavanja. Svaki niz će se upoređivati sa promenljivom servera REQUEST_URI. Ukoliko se poklapaju, putanja će biti keširana.
Da biste označili početak niza, dodajte ^ na početak, a za tačno podudaranje, dodajte $ na kraj niza.

Force Public Cache URIs

Ova opcija omogućava da putanje koje sadrže navedene nizove teksta budu keširane u javnoj keš memoriji, bez obzira na bilo koja druga odabrana podešavanja.
Svaki niz će se upoređivati sa promenljivom servera REQUEST_URI. Ukoliko se poklapaju, piutanja će biti keširana.
Da biste označili početak niza, dodajte ^ na početak, a za tačno podudaranje, dodajte $ na kraj niza.

Drop Query String

Ovo podešavanje vam omogućava da odredite adrese koje LiteSpeed Cache dodatak treba da preskoči prilikom procesa keširanja.
Neki od njih, posebno oni koji se koriste u marketinške ili analitičke svrhe, nemaju uticaja na sadržaj koji se prikazuje na stranici. Kako se stranica prikazuje isto, nije potrebno čuvati više kopija stranice u keš memoriji.

Default Public Cache TTL

Ovo podešavanje kontroliše većinu stranica i odnosi se na vremenski interval nakon kojeg se ponovo vrši keširanje stranica.
Podrazumevana vrednost iznosi nedelju dana (604800). Ostale moguće vrednosti su 1 sat (3600), 1 dan (86400), 2 nedelje (1209600) itd.
Budući da se većina stranica neće menjati nakon objavljivanja, savetujemo duži TTL interval.
Napomena: Vrednosti uz zagradama su izražene u sekundama.

Default Private Cache TTL

Ovo podešavanje određuje vremenski interval pre ponovog keširanja privatnih stranica. Moguće vrednosti su između 60 i 3600 izražene u sekundama.

Default Front Page TTL

Ovo podešavanje kontroliše interval pre ponovnog keširanja naslovne stranice vašeg sajta.
Podrazumevana vrednost iznosi 30 minuta. Naslovna stranica se najčešće ažurira, ali je ujedno i stranica koju će videti većina posetilaca. Ukoliko je vaš sajt dota psoećen savetujemo da koristite kraći interval. Međutim, ako se sajt ne ažurira često, mogu se koristiti duži intervali.
Napomena:
Podešavanje može da pokrenuti is_front_page () proveru kao i neki dodatak koji koristi interval naslovne stranice za jednu od svojih stranica. Na primer, dodatak WooCommerce to radi na svojoj Shop stranici.

Default Feed TTL

Ova podešavanje kontroliše interval keširanja Feed-ova. Feed-ovi su odličan način da posetioci budu u toku sa zapisima na blogu.
Najčešče su postavljeni da povlače informacije sa bloga u određenim intervalima, što bi bez keširanja moglo uzrokovati stalno opterećenje servera. Keširane stranice Feed-a se uklanjaju prilikom ažuriranja i komentara, tako da će zagarantovano ostati ažurirane.
Moguće vrednosti su 0 ili više. Nula označava da se ne kešira, <30 sekundi biće postavljeno na 30 sekundi.

Default HTTP Status Page TTL

Ovo podešavanje kontroliše interval keširanja stranica koje vraćaju statusne kodove 404, 403, 500 ili bilo koje koje navedete.

Podrazumevana vrednost za svaki od podrazumevanih statusnih kodova je 3600 sekundi ili jedan sat. Za ovu opciju ne postoji preporučena vrednost, jer to zavisi od toga šta se dešava na vašem sajtu.
Ako je poseta 404 stranice uobičajena pojava, moglo bi vam pomoći da keširate stranicu na kratkom intervalu.
Stranice koje vraćaju 403 su obično postavljene namerno, pa za njih se podrazumeva da postavite duži interval.
Greška 500 je daleko opasnija. Keširanje ove stranice može prikriti problem u WordPress-u, što je svakako nepoželjno.

Purge All On Upgrade

Ova opcija omogućava izbor da li će se očistiti keš memorija svih stranica nakon ažuriranja bilo kojeg dodatka, teme ili samog WordPress-a.
Savetujemo da ovo podešavanje bude uključeno jer nikada niste sigurni šta se može promeniti u različitim verzijama onoga što ste ažurirali.

Auto Purge Rule For Publish/Update

Prilikom izmene ili postavljanja objave takođe se menjaju liste kategorija, popisi oznaka, naslovna stranica bloga i kao i razne druge razne arhive.
Ovo podešavanje omogućava vam da odredite koji će se tipovi stranica automatski očistiti svaki put kada se objava izmeni ili kreira.
Koju od stranica ćete izabrati zavisi od postavljene teme i stila prikazivanja objava na vašem sajtu.

Opcija All Pages je standardno onemogućena.
Kada je uključite, svi ostala polja u okviru ovog podešavanja se zanemaruju.
Ovu opciju uključite samo ako nemate omogućenu ESI opciju i ako imate dinamičke vidžete povezane sa objavama koji se prikazuju na svakoj stranici.

Zbog boljih performansi, savetujemo da uključite samo one opcije koje su vam potrebne.
Na primer, kod istorijske arhive, ako sajt ima samo mesečnu arhivu, a nema godišnju arhivu ili dnevnu arhivu, treba čekirati samo Monthly archive. Takođe ako sajt nema arhivu po autoru, nema potrebe da je birate, jer će dodatne provere samo dodatno usporiti proces.

Scheduled Purge URLs

Ova opcija vam omogućava da odredite listu adresa (po jedna u redu) koji će se automatski očistiti u određeno doba dana.
Savetujemo da ova opcija bude isključena osim u posebnim slučajevima jer sofisticirana pravila čišćenja LiteSpeed Cache dodatka su sposobna su da se nose sa većinom potreba korisnika.
Opciju uključite, na primer ako imate sadržaj koji generiše neki drugi izvor i želite da očistite bitne stranice svaki dan kako biste bili sigurni da je sadržaj pravilno prikazan.

Serve Stale

Ovo podešavanje vam omogućava da se posetiocu sajta prikaže poslednja očišćena (zastarela) keširana kopija stranice u slučaju kada ažurirana kopija još uvek nije generisana.
Ovo je opcija koja se koristi na veoma posećenim sajtovima, ali malo utiče na slabo posećene sajtove.
Podešavanje ove opcije zavisi od vašeg sajta. Proverite opterećenje kada je opcija isključena nasuprot kada je uključena i to u različitim vremenskim intervalima.

Kada je Serve Stale opcija isključena LSCache dodatak obrađuje očišćene stranice na sledeći način:

 • Korisnik poseti stranicu koja je očišćena iz keš memorije
 • Zahtev poziva PHP i započinje proces izgradnje stranice
 • Još 100 korisnika poseti istu stranicu pre nego što se PHP proces završi
 • PHP se poziva 100 puta, što uzrokuje ozbiljno opterećenje servera
 • Zahtev prvog korisnika se završava i stranica je ponovo keširana
 • Budućim posetiocima se pruža ažurirana keširana stranica

Kada je opcija Serve Stale uključena LSCache dodatak obrađuje očišćene stranice na sledeći način:

 • Korisnik poseti stranicu koja je očišćena iz keš memorije
 • Zahtev poziva PHP i započinje proces izgradnje stranice
 • Još 100 korisnika poseti istu stranicu pre nego što se PHP proces završi
 • Svih 100 korisnika dobija prethodno očišćenu (zastarelu) verziju stranice sa minimalnim uticajem na opterećenje servera
 • Zahtev prvog korisnika se završava i stranica je ponovo keširana
 • Budućim posetiocima se pruža ažurirana keširana stranica

Scheduled Purge Time

Ovo podešavanje koristite zajedno sa Scheduled Purge URLs podešavanjem. Ako ste naveli listu adresa za čišćenje, ovde navedite interval čišćenja.

Purge All Hooks

LiteSpeed Cache dodatak izvršava akciju Purge All na kešu kada se pokrenu određene WordPress funkcije. Promenom ovih funkcija možete izmeniti ponašanje ove opcije za vaš sajt.
Na primer, ako ne želite da očistite keš memoriju svaki put kada kreirate novu oznaku ili kategoriju, uklonite create_term sa liste.
Ili, ako želite da očistite keš memoriju svaki put kada je komentar objavljen na vašem sajtu, možete dodati comment_post.

LiteSpeed preporučuje da se Purge All Hooks opcija aktivira kada se pokrenu sledeće funkcije:

switch_theme
vp_create_nav_menu
vp_update_nav_menu
vp_delete_nav_menu
create_term
edit_terms
delete_term
add_link
edit_link
delete_link

Spisak dostupnih funkcija potražite u uputstvu za WordPress kod. Mnogi dodaci takođe imaju svoje funkcije na koje se takođe možete pozivati.

Do Not Cache URIs

Putanja koja sadrži navedene nizove neće biti keširana. Svaki niz će se upoređivati sa promenljivom servera REQUEST_URI. Ako postoji podudaranje, putanja neće biti keširan. Za početak niza, dodajte ^ na početak niza. Za tačno podudaranje, dodajte $ na kraj niza.
Primeri podudaranja nizova:

1. /recipes/baking/
2. /recipes/baking/cakes
3. /recipes/baking/brownies
4. /popular/recipes/baking/

Niz /recipes/baking/ podudaraće se sa sve četiri adrese.
Niz /recipes/baking/$ podudaraće se sa 1. (jer $ označava tačno podudaranje).
Niz ^/recipes/baking/ podudaraće se sa 1. 2. i 3. (jer ^ označava početak adrese).

Do Not Cache Query Strings

Ova opcija vam omogućava da izbacite adrese sa određenim nizovima upita iz procesa keširanja.
Primer:
Ako ne želite da keširate bilo koju stranicu koja se prikazuje u ljubičastoj šemi boja, na tu listu možete uneti color = purple (pod pretpostavkom da URL koji koristite za označavanje stranice treba da bude ljubičasta izgleda kao http: // primer. com / page? color = purple). Možete i da unesete boju da biste naznačili da ne želite da keširate nijednu adresu na kojoj je navedena boja, bez obzira o kojoj se boji radi.

Do Not Cache Categories

Standardno podešavanje jeste da se sve kategorije keširaju. Ukoliko imate kategorije koje želite da izuzmete iz procesa keširanja, u okviru ove opcije možete da unesete listu kategorija (po jedna u svakom novom redu).

Do Not Cache Tags

Oznake se tretiraju na isti način kao i kategorije: podrazumevano se keširaju, ali se ignorišu ako ih unesete u okviru ove opcije.

Do Not Cache Cookies

Ova opcija predstavlja listu kolačića koji se ne smeju čuvati u kešu. Konkretno, nemojte keširati nijednu stranicu na kojoj se kolačić sa ove liste pojavljuje. Ukoliko unesete kolačić koji se nalazi na svakoj vašoj strani, onda efektivno vam se čitav sajt neće keširati.

Do Not Cache User Agents

Određene aplikacije takođe mogu biti izuzete iz keš memorije. To znači da ako klijent zatraži stranicu sa vašeg sajta putem jedne od navedenih aplikacija, ista mu se neće prikazivati iz keš memorije. U ovo polje možete ih uneti po jednu u svaki novi red.

Do Not Cache Roles

Ukoliko na vašem sajtu postoje nivoi privilegija, a određene želite da izuzmete iz keširanja to možete izvesti u okviru ove opcije.
Na primer, ako ste administrator i testirate novu funkcionalnost, možda ćete želeti da isključite svoju ulogu administratora iz serviranja stranica iz keš memorije dok ne završite testiranje.

Opcije u okviru kartice ESI

OpenLiteSpeed ne podržava ESI funkcionalnost. Potreban vam je LiteSpeed Web Server Enterprise, LiteSpeed Web ADC ili QUIC.cloud CDN da biste koristili ovu opciju.

Ova opcija omogućava da se stranice prikazuju iz keš memorije za prijavljene korisnike.

ESI vam omogućava da dinamičke delove stranice označite kao zasebne, koji se zatim sastavljaju da bi se napravila cela stranica.
Drugim rečima, ESI vam omogućava da „probušite rupe“ na stranici, a zatim ih popunite sadržajem koji može biti privatno keširan, javno keširan sopstvenim intervalom ili sadržajem koji uopšte nije keširan.

Napomena:
ESI podrazumeva povećanu iskorišćenost resursa.
Za server je mnogo jednostavnije da vrati pune stranice, nego da ih sastavlja iz nekoliko različitih blokova što je ujedno i presudni faktor u odluci da li da omogućite ovu opciju za vaš sajt.

LSCWP Cache Section ESI Tab

Public Cache vs. Private Cache

LiteSpeed Cache ima javnu i privatnu keš memoriju. U javnom kešu naćićete stranice koje su potpuno iste za sve. Privatne keš memorije sadrže sadržaj koji se odnosi samo na određenog korisnika navedenog njegovom IP adresom i ID-jem sesije.
ESI vam omogućava da rastavite celu stranicu i da se prema segmentima ponašate drugačije.
LiteSpeed Web server vam omogućava da skladištite sadržaj u javnoj ili privatnoj keš memoriji.

Kombinacijom ova dva elementa dobijate sistem koji može da razdvoji stranicu na javne i privatne delove, prikladno kešira svaki deo, a zatim “presloži” sadržaj cele stranice iz relevantnih keš memorija i servira ga korisniku bez da je ikada okinuo PHP proces u pozadini.

Ova kombinacija vam omogućava keširanje sadržaja za prijavljene WordPress korisnike. Ako je ESI omogućen, kešira se cela stranica, “buše se rupe” u njoj za privatni sadržaj i taj sadržaj se čuva u privatnoj keš memoriji.

Primeri:
1: Admin Bar – Prijavljeni administrator vašeg sajta posećuje javno keširanu početnu stranicu:

Isključeno: Zahtev okida proces u pozadini, jer je Admin bar na vrhu stranice privatni sadržaj i kao takva ova stranica (i svaka druga stranica na sajtu, po tom pitanju) ne može biti servirana administratoru iz keš memorije.

Uključeno: Veći deo ove stranice se servira iz javne keš memorije, dok se administratorska traka servira iz privatne keš memorije veb lokacije. Nema potrebe za pozivanjem PHP-a.

2: Recent Posts Widget – Velik sajt sa mnogo statičkog sadržaja koji se retko menja uključuje vidžet bočne trake „Recent Posts“ na svakoj stranici.

Isključeno: Svaki put kada se postavi nova objava, svaka pojedinačna stranica na sajtu mora biti očišćena tako da vidžet prikazuje ažurne podatke. Ponovno popunjavanje celokupne keš memorije zahteva da se Crawler pokrene ili da posetioci posete sve stranice sajta.

Uključeno: Sve stranice na sajtu mogu ostati u kešu sa dugim intervalom pre čišćenja, dok je Recent Posts vidžet jedina stvar koju treba očistiti. Ponovno popunjavanje vidžeta u keš memoriji zahteva da samo jedan posetilac jednom zatraži bilo koju stranicu.

Enabling at the Server Level

Keš i ESI opcija moraju biti omogućeni na serveru da biste mogli da ih koristite. U okruženju deljenog hostinga, sistemski administrator će kontrolisati da li određeni nalog ima uključen ili isključen CacheEngine i ESI.

Enabling at the Plugin Level

LiteSpeed Cache dodatak za WordPress smatra da su sve keširane cele stranice zapravo javno keširane.
Kada je ESI opcija uključena, dozvoljavate “probijanje rupa” za sadržaj koji će biti ili privatno keširan, javno keširan sopstvenim intervalom keširanja ili uopšte neće biti keširan.

Jednom omogućeni, podrazumevano se kreiraju sledeći ESI blokovi:

Admin Bar | Comments | Comment form | Recent Posts widget | Recent Comments widget

Bilo koji vidžet može biti ESI blok. ESI je automatski isključen za sve osim za dva gorenavedena vidžeta, ali to sve možete promeniti u administraciji vašeg sajta.

ESI Nonce

Opcija omogućava da uneti vidžet automatski pretvorite u ESI blok.
Oni često ističu pre intervala keširanja stranice, a to može biti problematično za stranice koje ih koriste. Pretvaranjem u ESI blok, dozvoljavate da se osvežava nezavisno od ostatka stranice, bez izazivanja sukoba prilikom keširanja.

Fetch Latest Predefined Nonce

Ova opcija će Vam omogućiti da svaki dodatak pretvorite u ESI blok.
LiteSpeed održava listu poznatih nezavisnih dodataka. Pritisnite dugme u okviru ove opcije i dodaci sa liste će se automatski dodati dodacima koje ste već naveli u polju ESI Nonce.

Vary Groups

Funkcionalnost Vary Groups kombinuje koncepte keš memorije i privilegije korisnika. Sa Vary Groups možete imati više javno keširanih verzija jedne stranice, na osnovu privilegije korisnika koji gleda stranicu.
Različite grupe ne menjaju ponašanje vašeg sajta. Oni jednostavno omogućavaju čuvanje odvojenih keširanih kopija za svaki javni prikaz koji već generiše vaš sajt. Bez promenljivih grupa, aplikacije koje generišu različite poglede za korisnike različitih privilegija morale bi da prijavljene korisnike ostave nekeširanim ili da im serviraju stranice iz privatne keš memorije.

Da biste kreirali Vary Groups za bilo kojeg prikazanog privilegovanog korisnika, unesite vrednost koja nije nula u polje pored tog tipa korisnika. Ako tip korisnika pored sebe ima 0, biće mu servirana podrazumevana keširana kopija.

Jedinstveni prikazi treba da imaju jedinstvene brojeve. Ako dva tipa korisnika dele isti prikaz, stavite ih u istu grupu dodavanjem istog broja.

Widget ESI Blocks

Na putanji WP Admin> Appearance> Widgets možete odabrati vidžet koji želite da pretvorite u ESI blok.

Po podrazumevanim podešavanjima, vidžet se ne smatra ESI blokom. Da bi se vidžet tretirao drugačije od stranica na kojima se pojavljuje, podesite jednu od konfiguracija u nastavku u sekciji LightSpeed Cache.

Private Widget

Sadržaj će se čuvati u privatnoj keš memoriji, različite kopije za svakog korisnika prema IP-u ili ID-u sesije
Podesite Enable ESI na Private
Postavite Widget Cache TTL na vrednost koja odgovara sadržaju vidžeta

Public Widget

Sadržaj će se čuvati u javnoj keš memoriji, pri čemu će svaki posetilac videti potpuno istu stranu
Podesite Enable ESI na Public
Postavite Widget Cache TTL na vrednost koja odgovara sadržaju vidžeta

Uncached Widget

Sadržaj se uopšte neće keširati i dinamički će se generisati svaki put kada se prikaže na stranici
Podesite Enable ESI na Public ili Private (svejedno je, samo da nije Disable)
Podesite Widget Cache TTL na 0

Third Party Plugins

ESI podržava nekoliko drugih blokova koji pripadaju dodacima. Na primer, WooCommerce “korpa” se smatra privatnim ESI blokom.
Sa omogućenom ESI opcijom, vaše stranice se smatraju javno keširanim. Ovo važi za sve izvorne WordPress stranice i za sve WooCommerce stranice. Međutim, nije tačno sa bbPress.

Stranica bbPress sadrži velik broj oblasti privatnih podataka, tako da je zapravo mnogo efikasnije posmatrati celu stranicu privatnom.

Object Cache (Hot Cache)

Hot Cache opcija je podrazumevano isključena. Ukoliko je uključite, konfigurišite je pomoću sledećih postavki.

Status – Informativno područje koje vas obaveštava o statusu spoljne keš memorije.

Metod – Ako je vaš Hot Cache Memcached ili LSMCD, postavite Method na Memcached. Ako Hot Cache Redis, postavite Method na Redis.

Host – Ime hosta ili IP adresa koju koristi vaš Memcached ili LSMCD . Podrazumevana opcija bi trebalo da funkcioniše dobro ako je vaš Memcached podešen putem TCP protokola. Ako koristite UNIX, Host treba da bude postavljen na putanju koja se koristi za instalaciju (npr./path/to/memcached.sock)

Port (11211) – Broj porta koji koristi vaš Hot Cache. Podrazumevana postavka funkcioniše dobro ako je vaš Memcached podešen putem TCP protokola. Ako koristite UNIX vrednost treba da bude postavljena na 0.

Default Object Lifetime – Interval za trajanje sadržaja koje se čuva u Hot Cache funkciji. Savetujemo kratak interval kako bi izbegli zastarele prikaze.

Username – Dostupno samo kada je instaliran SASL i ako je metoda keširanja Memcached.

Password – Lozinka koja se koristi prilikom povezivanja.

Redis Database ID – Baza podataka koja će se koristiti. Ovo polje se pojavljuje samo kada je metoda keširanja Redis.

Global Groups – Spisak grupa koje treba keširati na nivou mreže.
users userlogins usermeta user_meta site-transient site-options site-lookup blog-lookup blog-details rss global-posts blog-id-cache

Do Not Cache Groups – Spisak grupa koje ne bi trebalo da budu uključene u Hot Cache.

Persistent Connection – Kada je omogućeno, veza se konstantno održava kako bi Memcached bio brži.

Cache WP Admin – Kada je omogućeno, tip korisnika (WordPress administrator) će se ubrzati, ali uz rizik povremenog preuzimanja zastarelih podataka iz keš memorije.

Store Transients – Kada je za Cache WP Admin postavljeno na OFF, privremene promene nemaju gde da odu.
Bez privremenih prolaza, ne primate obaveštenja o statusu servera (npr XXXX has been completed successfully). Omogućite Store Transients da biste dobijali obaveštenja servera kada je Cache WP Admin isključen.

Opcije u okviru kartice Browser Tab

LiteSpeed Cache kešira čitave stranice. Kešira dinamički sadržaj i čuva ga kao statičke datoteke koje se brzo učitavaju. Iako dobro obrađuje dinamičko generisani sadržaj, rukuje samo dinamički generisanim sadržajem. Statički sadržaj poput slika, video zapisa ili fontova nije uključen ni u jednu keš memoriju cele stranice. Statički sadržaj se može više puta zahtevati od strane servera.
Primer: Logotip vašeg sajta će se verovatno prikazivati na svakoj stranici koju korisnik poseti, što znači da server mora uzastopno da prenosi istu tu sliku tom istom korisniku.

Tu dobro dolazi keširanje vašeg pretraživača. Kada je omogućeno, vaš logotip (zajedno sa ostalim statičkim sadržajem) čuva se lokalno na uređaju posetioca vašeg sajta prvi put kada se zatraži. Nakon toga, sadržaj se učitava iz lokalne memorije dok keš pretraživača ne istekne. Prikazivanje lokalne slike uvek će koristiti manje resursa od prenosa slike preko interneta, bez obzira na brzinu internet veze.

Kako podesiti keširanje pretraživača?

Keširanje pretraživača je obično omogućeno na nivou servera. Međutim, ako nemate administratorski pristup serveru i dalje možete da omogućite keširanje pretraživača kroz podešavanja LiteSpeed Cache dodatka za WordPress. Možete odabrati da ovo podesite na onom nivou koji za vaš sajt ima najviše smisla.

At the Plugin Level

Browser Cache

Kada je omogućeno keširanje pretraživača, statičke datoteke (poput slika, css-a i video zapisa) se lokalno čuvaju na korisnikovom uređaju kako bi se naknadno preuzimanje učinilo mnogo bržim.

Browser Cache TTL (2592000)

Vremenski interval, u sekundama, koliko dugo će se datoteke sačuvati u kešu pregledača pre isteka. Minimum je 30 sekundi. Preporučena vrednost je 2592000 (30 dana).

Opcije u okviru Advanced kartice

Login Cookie

Ovu opciju treba koristiti za konfigurisanje jedinstvenog kolačića za prijavljivanje ako se više aplikacija sa LiteSpeed Cache dodatkom koristi u jednom virtuelnom hostu.
Primer kolačića za prijavljivanje je _wp_login_1

Improve HTTP/HTTPS compatibility

Kada sajt koristi i HTTP i HTTPS, može doći do sukoba sa kolačićem za prijavljivanje. Kolačići se zasnivaju na domenskom imenu, bez obzira na protokol, međutim HTTP veza ne može da pročita kolačić koji je sačuvan pomoću HTTPS-a što uzrokuje da ako se korisnik prijavi pomoću HTTPS-a, a zatim poveže sa HTTP-om, korisnik se neće tretirati kao prijavljeni korisnik.

Kada omogućite ovu opciju, kolačić za prijavljivanje se u svakom trenutku čuva kao HTTP kolačić, bez obzira na protokol koji se koristi za pristup stranici. Ovo osigurava da je kolačić za prijavu uvek dostupan na oba protokola.

Instant Click

Potrebno je vreme da korisnik klikne na adresu koja je postavljena. Korisnik prvo pređe kursorom preko linka, zatim pritisne taster miša i tek nakon otpuštanja dugmeta smatra se da se „klik“ desio i nova stranica se učitava.
Kada je omogućena ova opcija, stranica se počinje učitavati čim korisnik pređe kursorom miša preko adrese.
Dok se taster miša otpusti, učita se dovoljno stranice tako da otvaranje izgleda gotovo trenutno.

Ukoliko posetioci sajta kursorom prelaze preko više linkova bez klika ovi zahtevi mogu uticati na povećano opterećenje servera.

Podešavanja u okviru WooComerce kartice

Napomena: Ako ne vidite ovu karticu na svojoj stranici onda WooCommerce nije instaliran i aktiviran.
Savetujemo da omogućite ESI opciju ukoliko koristite WooCommerce. ESI omogućava fleksibilno keširanje mešovitih javnih i privatnih podataka u okruženju internet trgovine.

Product Update Interval

Ova opcija omogućava da odredite koliko često želite da očistite keš memoriju kada se ažurira status zaliha ili količina artikla. Odabir zavisi isključivo od vašeg sajta i broja artikala koje nudite.

Ako ne koristite količinu ili status zaliha na bilo koji smislen način, tada je bolje izvršiti minimalno keširanja.
Ako prikazujete količine zaliha na stranicama proizvoda i stranicama sa kategorijama, želećete da osvežite stranice svaki put kada se izmeni stanje zaliha.
Ažurirajte stanje proizvoda zbog promena u količini ili stanju zaliha. Kategorije osvežite samo kada se stanje zaliha promeni.

Use Front Page TTL for the Shop Page

Oznaka ove opcije primoraće stranicu prodavnice da koristi isto TTL podešavanje kao naslovna stranica.

Privately Cache Cart

Ako je ova opcija uključena, onda će se popunjena “korpa” čuvati u privatnoj keš memoriji.
Ako su opcije isključene, “puna korpa” se uopšte ne kešira.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji