Baza znanja > Kako mogu da vidim opšte informacije o keširanju?

Kako mogu da vidim opšte informacije o keširanju?

U okviru LiteSpeed Cache dodatka, možete videti pojednostavljen prikaz statusa keširanja za vaš sajt. Takođe, ovaj prikaz omogućava brz pregled statusa LiteSpeed Cache dodatka i QUIC.cloud usluga. Ovim informacijama pristupate na sledeći način:

  1. Ulogujte se u vašu WordPress instalaciju,
  2. U meniju sa leve strane odaberite opciju LiteSpeed Cache,
  3. Kliknite na dugme Dashboard (ukoliko vas nije automatski preusmerilo na ovu opciju).

Usage Statistics

U okviru ove opcije se nalazi pojednostavljena verzija kontrolne table QUIC.cloud usluge. Omogućava vam da vidite koliki procenat vaših resursa je korišćen za svaku QUIC.cloud uslugu za tekući mesec.

QUIC.cloud usluge se kupuju koristeći kredit. Mesečno dobijate određen iznos kredita po usluzi i to besplatno. Svi hosting serveri Mint Hosting-a su Litespeed Web serveri što uzrokuje da dobijate veći iznos kredita nego na drugim serverima (poput Apache ili nginx).

Besplatni kredit koji dobijete je uglavnom dovoljan za jednostavnije sajtove, ali ukoliko je potrebno možete kupiti dodatni iznos kredita.

Image optimisation

Postoje dva načina za optimizaciju slike:
Standard, koji svi mogu besplatno da koriste za bilo koji broj slika i Fast koji košta jedan kredit po slici i daleko brže vrši optimizaciju slika.

Svaki mesec vam se daje između 1000 i 7000 besplatnih kredita za korišćenje Fast načina optimizacije.

Critical CSS

Generisanje kritičnog CSS-a (CCSS) košta jedan kredit po zahtevu. Svakog meseca dobijate između 100 i 1300 besplatnih kredita za CCSS zahteve.

CDN Bandwidth

Za razliku od ostalih servisa QUIC.cloud CDN ne koristi kredite za iniciranje zahteva, već se krediti koriste za zakup propusnog opsega. Upotreba je u GB.
Svakog meseca dobijate između 20 GB i 42 GB besplatno za korišćenje ove opcije.

Low Quality Image Placeholder

Generisanje definisanog mesta niskog kvaliteta slike (LQIP) košta jedan kredit po zahtevu. Mesečno dobijate između 300 i 1600 besplatnih kredita za LQIP zahteve.

Page Load Time

Grafikon u okviru ove sekcije omogućava da pratite vreme učitavanja početne stranice. Sekcija Before pokazuje koliko je potrebno vašoj početnoj stranici da se učita ako su onemogućene sve funkcije optimizacije i keširanja.
Opcija After prikazuje vreme učitavanja početne stranice koristeći sve opcije koje ste trenutno omogućili u LSCache dodatku.

PageSpeed Score

Ovaj odeljak prikazuje performanse vaše stranice po određenim metrikama i predstavlja ih u intervalu od 0-100. Podatak Before prikazuje rezultat vaše početne stranice ako su onemogućene sve funkcije optimizacije i keširanja LSCache-a. Podatak After prikazuje rezultat matične stranice koristeći sve opcije koje ste trenutno omogućili u LSCache dodatku. Ovaj podatak vaše stranice izračunava se pomoću PageSpeed API-ja.

Image Optimization Summary

U ovom prikazu je detaljniji pregled svih aktivnosti vezano za optimizaciju slika i takođe pruža i statistiku o najnovijim zahtevima za optimizaciju slika.

Image Groups Prepared pokazuju koliko je grupa slika optimizovano od svih grupa slika na sajtu.
Image Requested pokazuje koliko je zahteva za optimizaciju slika primljeno od ukupnog broja slika na sajtu.

Cache Status

Ova tabela vam prikazuje koje vrste keširanja su aktivne na vašem sajtu.
Public Cache i Private Cache su karakteristike serverskog keširanja koje pruža LiteSpeed.
Object Cache se odnosi na spoljno keširanje kroz Memcached, LSMCD ili Redis.
Browser Cache je keširanje statičkih podataka na strani klijenta.

Critical CSS

Ovaj pregled vam pruža informaciju o broju zahteva koji čekaju red za izvršavanje. Ukoliko su zahtevi na čekanju, ali želite da se odmah obrade, pritisnite dugme Force Cron. Ako ste ranije koristili ovu opciju videćete dodatne statistike, uključujući vreme poslednjeg generisanja i vreme izvršavanja izraženo u sekundama.

Low Quality Image Placeholder

Ovaj pregled vam pruža informaciju o broju zahteva koji čekaju red za izvršavanje. Ukoliko su zahtevi na čekanju, ali želite da se odmah obrade, pritisnite dugme Force Cron. Ako ste ranije koristili opciju LQIP videćete dodatne statistike, uključujući vreme poslednjeg generisanja i vreme izvršavanja izraženo u sekundama.

Crawler Status

Ovaj pregled vam prikazuje broj Hot Cache procesa koje ste definisali i koji od njih je trenutno aktivan. Ako nijedan proces trenutno nije pokrenut, vrednost u polju Current Active Crawler će biti 0.
Takođe možete videti i statistiku o najnovijem Hot Cache procesu, uključujući vreme početka, vreme trajanja procesa i razlog prekida samog procesa.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji