Baza znanja > Koja je razlika između active i passive moda?

Koja je razlika između active i passive moda?

FTP protokol može raditi u dva režima:

  • Aktivni režim (Active mode)
  • Pasivni režim (Passive mode)

FTP koristi dva kanala između klijenta i servera:

  • Komandni kanal (Command channel) zadužen za slanje komandi serveru i odgovore servera i
  • Data kanal (Data channel) zadužen za prenos fajlova.
    Na taj način moguće je slati komande serveru bez čekanja da se proces prenosa fajlova završi.

U aktivnom režimu, klijent uspostavlja komandni kanal (od client port X do server port21), dok server uspostavlja data channel – kanal za prenos fajlova (od server port 20 do client port Y).

U pasivnom režimu, klijent uspostavlja oba kanala. U tom slučaju server govori klijentu koji port treba korisiti za data channel.

Pasivni režim se uglavnom koristi u situacijama kada FTP server nije u stanju da uspostavi data channel. Jedan od glavnih razloga za to može biti mrežni firewall.

Više informacija možete saznati na sledećem linku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji