Baza znanja > Koja je razlika između active i passive moda?

Koja je razlika između active i passive moda?

FTP protokol može raditi u dva režima:

  • Aktivni režim (Active mode)
  • Pasivni režim (Passive mode)

FTP koristi dva kanala između klijenta i servera:

  • Komandni kanal (Command channel) zadužen za slanje komandi serveru i odgovore servera i
  • Data kanal (Data channel) zadužen za prenos fajlova.
    Na taj način moguće je slati komande serveru bez čekanja da se proces prenosa fajlova završi.

U aktivnom režimu, klijent uspostavlja komandni kanal (od client port X do server port21), dok server uspostavlja data channel – kanal za prenos fajlova (od server port 20 do client port Y).

U pasivnom režimu, klijent uspostavlja oba kanala. U tom slučaju server govori klijentu koji port treba korisiti za data channel.

Pasivni režim se uglavnom koristi u situacijama kada FTP server nije u stanju da uspostavi data channel. Jedan od glavnih razloga za to može biti mrežni firewall.

Više informacija možete saznati na sledećem linku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji