Baza znanja > Koja je razlika između dodatka Bekap Plus i bekapa koji je sastavni deo Shared Hosting usluge?

Koja je razlika između dodatka Bekap Plus i bekapa koji je sastavni deo Shared Hosting usluge?

Osnovna razlika je u broju bekapa koji su korisnicima na raspolaganju. U okviru zakupljene Shared hosting usluge uključen je jedan nedeljni bekap i jedan mesečni (od 1. u mesecu), dok se kod dodatka Bekap Plus – bekap radi svakoga dana, pa je korisnicima dostupno 30 bekap generacija. Svi fajlovi i baze koji se čuvaju ne ulaze u raspoloživu kvotu naloga korisnika.

Pored toga, dodatak Bekap Plus omogućava i sledeće:

  1. Mogućnost samostalnog povraćaja podataka – korisnici imaju mogućnost uvida u sve dostupne verzije bekapa kao i mogućnost samostalnog vraćanja kompletnog naloga na prethodno stanje ili skidanje bekapa u vidu arhive na svoj računar.
  2. Mogućnost vraćanja samo dela podataka, na primer, pojedinačnog fajla, emaila ili samo baze podataka.
  3. Bekap na zahtev (Backup on Demand) – opcija koja nudi mogućnost brzog bekapovanja trenutnog stanja naloga pre neke veće izmene, poput ažuriranja WordPress sajta i sl.
  4. Unapređen proces bekapa koji korisnik može sam da pokrene, a koji ne troši prostor u okviru usluge.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji