Baza znanja > Koji nivoi pristupa Business E-mail usluzi postoje?

Koji nivoi pristupa Business E-mail usluzi postoje?

U okviru Business e-mail usluge postoje dva nivoa pristupa:

  1. Administratorski
  2. Korisnički

Administratorski pristup usluzi ima osoba u okviru organizacije koja je ili vlasnik usluge ili je zadužena za upravljanje uslugom. Admin ima sledeća prava:

  • Kreiranje, menjanje i brisanje e-mail naloga (Mailboxes)
  • Kreiranje i podešavanje resursa (Resources)
  • Kreiranje aliasa
  • Sinhronizacija lokalnog e-mail naloga na udaljenu lokaciju (Sync Jobs)
  • Podešavanje e-mail filtera
  • Prosleđivanje e-mail poruka

Korisnički pristup usluzi imaju osobe u okviru organizacije koje pristupaju i koriste e-mail naloge.
Korisnici imaju pristup svom korisničkom nalogu i webmail-u. U okviru korisničkog naloga mogu videti detalje o svom e-mail nalogu, promeniti lozinku ili pogledati uputstva za podešavanje e-mail naloga na različitim platformama. Pored toga, korisnici mogu da kreiraju privremeni e-mail alias, da podese spam filter i sinhronizuju lokalni e-mail nalog sa udaljenom lokacijom.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji