Baza znanja > Moj hosting provajder traži EPP/Autorizacioni kod. Da li je bezbedno da mu dam tu informaciju?

Moj hosting provajder traži EPP/Autorizacioni kod. Da li je bezbedno da mu dam tu informaciju?

Autorizacioni kod ili EPP kod domena je najčešće šifra od 6-16 karaktera koja predstavlja dodatnu sigurnosnu meru za vlasnika domena. Ovaj kod osigurava da samo vlasnik domena može inicirati transfer domena.

Ukoliko želite da izvršite transfer domena na novi registar (registar novog hosting provajdera), u potpunosti je bezbedno proslediti EPP kod kako bi se pokrenuo postupak transfera.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji