Baza znanja > Na koje načine mogu da platim svoju uslugu?

Na koje načine mogu da platim svoju uslugu?

Svoje usluge možete platiti platnim karticama, e-bankingom ili putem opšte uplatnice odlaskom u bilo koju poštu ili banku na osnovu predračuna koji je dostavljen na vašu e-mail adresu.

Odabir načina plaćanje aktivnih predračuna za već zakupljene usluge možete izvršiti u okviru korisničkog servisa Moj Mint u sekciji Plaćanja – Računi i predračuni klikom na odabrani predračun a zatim u sekciji način plaćanja odabrati željeni metod.

Takođe, uplatu možete izvršiti i putem i putem PayPal naloga.
Napomena: Plaćanje putem PayPal-a je dostupno samo za klijente koji su nerezidenti Republike Srbije.
Napomena: Pri konverziji cena u stranu valutu, radi naplate, može doći do razlike u konačno naplaćenoj sumi usled faktora na koje Mint Hosting, član Internod grupe, nije u mogućnosti da utiče. Direktni razlozi su interna pravila procesora plaćanja, eventualne dvostruke konverzije, kao i razlika u kursu valuta kartičnih organizacija.

Aktivacija usluge 

Aktivacija usluge nije moguća pre zvanične evidencije uplate na našem računu i ovo pravilo važi za plaćanja izvršena putem opšte uplatnice i e-bankinga.

Napomena: Imajući u vidu da platni promet banaka ne radi tokom vikenda i praznika, preporučujemo vam da plaćanje aktivnih predračuna za usluge izvršite u najkraćem roku po dobijanju predračuna na e-mail adresu ili znantno pre vikenda.

Aktivacija usluge koje su plaćene platnim karticama i putem PayPal-a je momentalna.
Napomena
: Iz ovog se izuzimaju Business E-mail server i VPS usluge jer je za njihovu aktivaciju potreban dodatni tehnički angažman našeg tima.

 

 

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji