Baza znanja > Najčešći problemi sa keširanjem

Najčešći problemi sa keširanjem

U ovom članku nalazi se lista najćešćih problema koji se mogu javiti sa keširanjem stranica prilikom korišćenja LiteSpeed dodatka:

Forsiranje procesa keširanja

Ponekad, u pokušaju da osigurate da su određene stranice uvek keširane, ujedno i zahtevate da se kešira čitav sajt. To nije “dobro” jer nikad ne znate kada će biti pojedinačnih izuzetaka iz procesa keširanja.

Na putanji LiteSpeed Cache > Cache > Excludes pogledajte u polje Force Cache URI. Ako tamo vidite / ili *, moraćete da ga uklonite. Sačuvajte izmene, a zatim idite na opciju Purge All LSCache.

Ulogovani korisnici se ponašaju kao da su izlogovani

Ovaj problem nastaje kada koristite više aplikacija pod jednim domenom. Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

X-Litespeed-cache: Miss

Ako u zaglavljima vidite X-LiteSpee<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>d-Cache: miss  onda nešto nije kako treba. Savetujemo da pokušate sledeće:

   • Onemogućite, a zatim ponovo omogućite LSCache
   • Na kartici LiteSpeed Cache > Cache > Advanced ugasite Check Advanced Cache
   • Proverite da li direktorijum keš memorije koji se nalazi u wp-content/cache ima odgovarajuće dozvole (0755)
   • Neke CDN imaju određena podešavanja keš memorije koje mogu  prouzrokovati da se X-LiteSpeed-Cache: miss pojavljuje u svakom trenutku. Međutim, pristup serveru se direktno ostvaruje i povratna informacija je X-LiteSpeed-Cache: hit . Ako se to dogodi, isključite CDN opciju.

Pretraživač prikazuje Stale Content

Ova greška označava da se prikazuju starije keširane verzije ažuriranih stranica. Ako prilikom provere odgovora u zaglavlju na liniji ne pronađete odgovor ( X-LiteSpeed-Cache ) to ukazuje da stranica ne dolazi iz keš memorije LiteSpeed Cache dodatka.

Mogući uzrok:

Stranica se servira iz keš memorije pretraživača zbog pravila keš memorije prisutnih u .htaccess direktivi.

Ako vrednosti promenljivih u .htaccess direktivi ExpiresDefault ili ExpiresByType text/html nisu 0 sekundi, biće prikazana kopija sačuvana u kešu pretraživača. Stranica se nikada neće zatražiti od LiteSpeed Cache dodatka. Kako keširanje u pretraživaču nema napredne opcije za keširanje koje su velike prednosti LiteSpeed Cache dodatka, to može dovesti do prikaza “zastarelog” sadržaja.

Rešenje:

Ako nemate instalirane druge dodatke za keširanje i ne želite da koristite keš memoriju pretraživača, tada možete bezbedno da uklonite bilo koju liniju ExpiresDefault ili ExpiresByType.

Ako želite da ostavite postojeću funkcionalnost keširanja na mestu, moraćete posebno da izuzmete stranice kojima rukuje LiteSpeed Cache dodatak. Dodajte sledeći red iznad reda ExpiresDefault:
ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"
Ako pravilo ExpiresByType text/html već postoji, izmenite ga tako da se podudara sa gornjom linijom.

Ovo pravilo će učiniti da stranice koje kešira dodatak ne budu uključene u keš memoriju pretraživača.

Problemi sa PHP Sesijama

Neki dodaci, poput WHMpress-a, koji koriste PHP sesiju za čuvanje vrednosti (valuta, jezik … itd.) ne sarađuju sa LiteSpeed Cache dodatkom. Jednom kada je LiteSpeed Cache omogućen, vrednosti zavisne od korisnika ne funkcionišu ili se ne prikazuju ispravno.

Uzrok:

Stranice čije čuvanje određenog sadržaja zavisi od PHP sesije nisu prikladne za keširanje. Jednom kada se generiše keširana stranica, ona se neće razlikovati u podacima sesije. LiteSpeed Cache je dizajniran da izbegava PHP backend. Zbog toga procesi keširanja ne mogu znati koja se vrednosti čuvaju u PHP sesiji za bilo kog drugog posetioca, osim za prvog koji je učitao stranicu.

Rešenje:

Potrebna je promena koda dodatka. Proizvođač može izmeniti da dodatak čuva vrednost u kolačiću (cookie-u), a zatim se LiteSpeed Cache može podesiti tako da kupi informacije iz navedenog kolačića (cookie-a).

Keš memorija se previše često čisti

Keš memorija se prilično često uklanja, ali ne u skladu sa postavkama TTL intervala. Neki procesi mogu nehotice pokrenuti čišćenje keša, a za otkrivanje uzroka je potrebna detaljnija provera.

Mogući uzroci:

   • LiteSpeed Cache > Cache > Purge: Da li ste omogućili All Pages i često postavljate objave?
   • LiteSpeed Cache > Cache > Purge: Da li ste dodali zasebne Hook procese u Purge All Hooks?
   • Da li imate dodatke koji se automatski uključuju/isključuju kada se stranica učitava?

Ova tri scenarija će prouzrokovati aktivaciju Purge All procesa.

Dijagnostikovanje problema:

Ako uzrok nije očigledan omogućite debug log, ponovite korake koji su uzrokovali čišćenje. Isključite debug log a zatim ga proverite da biste pronašli uzrok bilo kojih radnji koje su pokrenule Purge All akciju.

Uključivanje Debug Log-a:

Uključite Debug Log, odabirom opcije Admin IP only i dodajte vašu IP adresu u sekciju Admin IPs. Podesite Debug Level to Advanced.

Pokušaj reprodukovanja problema:

Izvršite sledeće korake:

   • Purge All – LSCache
   • Pristupite bilo kojoj stranici dva puta
   • Uverite se da zaglavlje u konzoli prikazuje hit
    Ponovite korake za koje se sumnja da su pokrenuli Purge akciju.

Na primer pretpostavimo da ste primetili neobičnu aktivnost kada uređujete WooCommerce inventar proizvoda. Koraci koje biste reprodukovali u ovom slučaju su: posetite početnu stranicu, uredite proizvod, ponovo posetite početnu stranicu.

Proverite debug log:

LiteSpeed Cache je sistem keširanja zasnovan na tagovima, pa za detaljnije provere treba da potražite odgovarajuće tagove u debug log fajlu. Prvo tražimo X-LiteSpeed-Tag da bismo pronašli stranice na koje tag utiče. Pronašli smo sledeće redove koji odgovaraju početnoj stranici, uređivanju proizvoda, pa opet početnoj stranici i oni na primer izgledaju ovako:
X-LiteSpeed-Tag: 87f1_URL.6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9,87f1_F,87f1_Po.24,87f1_PGS,87f1_
X-LiteSpeed-Tag: 87f1_tag_priv,public:87f1_ESI,public:87f1_ESI.admin-bar,public:87f1_
X-LiteSpeed-Tag: 87f1_URL.6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9,87f1_F,87f1_Po.24,87f1_PGS,87f1_

Zatim tražimo  X-LiteSpeed-Purge da pronađemo okidača Purge akcije. Videćemo nešto poput:
X-LiteSpeed-Purge: public,87f1_WC_T.18 X-LiteSpeed-Purge: public,87f1_WC_T.18,87f1_Po.37,87f1_URL.c5058f4b6fbb3ed974efbe319a954e61,87f1_W.recent-posts-2,87f1_T.2,87f1_T.9,87f1_T.18,87f1_A.1,87f1_PT.product,87f1_F,87f1_H,87f1_PGS,87f1_PGSRP,87f1_D.201806 X-LiteSpeed-Purge: public,87f1_WC_T.18,87f1_Po.37,87f1_URL.c5058f4b6fbb3ed974efbe319a954e61,87f1_W.recent-posts-2,87f1_T.2,87f1_T.9,87f1_T.18,87f1_A.1,87f1_PT.product,87f1_F,87f1_H,87f1_PGS,87f1_PGSRP,87f1_D.201806,87f1_REST
X-LiteSpeed-Purge: public,stale,87f1_WC_T.18,87f1_Po.37,87f1_URL.c5058f4b6fbb3ed974efbe319a954e61,87f1_W.recent-posts-2,87f1_T.2,87f1_T.9,87f1_T.18,87f1_A.1,87f1_PT.product,87f1_F,87f1_H,87f1_PGS,87f1_PGSRP,87f1_D.201806,87f1_REST,87f1_WC_T.9
X-LiteSpeed-Purge: public,stale,87f1_WC_T.18,87f1_Po.37,87f1_URL.c5058f4b6fbb3ed974efbe319a954e61,87f1_W.recent-posts-2,87f1_T.2,87f1_T.9,87f1_T.18,87f1_A.1,87f1_PT.product,87f1_F,87f1_H,87f1_PGS,87f1_PGSRP,87f1_D.201806,87f1_REST,87f1_WC_T.9

Ako je oznaka X-LiteSpeed-Purge sadržana u X-LiteSpeed-Tag drugih stranice, to znači da će te stranice bidi očićene kada se pokrene Purge funkcija. Kada proverimo tagove iz primera videćemo sledeće: 87f1_F87f1_PGS se nalaze na početnoj strani što znači da se briše. 87f1 je prefiks. F označava početnu stranu, a PGS označava stranice.

Rešenje:

FPGS je pokrenulo Auto Purge Rules For Publish/Update podešavanje. Ukoliko ne želite da se naslovna strana ili druge stranice čiste svaki put kada ažurirate artikle na WooComerce dodatku onda morate isključiti ovu opciju.

Sadržaj na stranici se ne ažurira uredno

Ako vaš sajt koristi dodatak koji ažurira sadržaj stranice bez uređivanja/čuvanja te stranice, kao što je “Like” dugme koje ažurira brojač kada se pritisne pomoću AJAX servisa, LSCache neće biti obavešten da stranicu treba očistiti iz keša . Sve dok je zastarela kopija stranice i dalje u kešu i prikazuje se posetiocima, činiće se da se ove promene nikada nisu dogodile.

Rešenje:

Dodajte API upit litespeed_purge_post ($ pid) u drugi dodatak da bi obavestio LSCache da treba očistiti stranicu.

Testiranje:

  • Očistite keš i otvorite konzolu u pretraživaču i pristupite stranici kao guest ili ne prijavljeni korisnik.
  • U konzoli otvorite Network karticu i izaberite zahtev za stranicom – ovo je obično prvi red.
  • Zatim odaberite opciju Header a onda Response header. Proverite da zaglavlje prikazuje X-LiteSpeed-Cache: hit.
  • Osvežite stranicu. Sada biste trebali videti X-LiteSpeed-Cache: hit u zaglavlju odgovora. To ukazuje na to da je stranica poslužena iz keš memorije.
  • Pokrenite dodatak i uverite se da je stranica kako treba.
  • Osvežite stranicu poslednji put i X-LiteSpeed-Cache: hit bi trebalo ponovo da nestane iz zaglavlja, a stranica i dalje treba da sadrži ažurirane informacije.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

 • Comodo SSL
 • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji