Baza znanja > Platio sam hosting, šta dalje?

Platio sam hosting, šta dalje?

Vaš hosting nalog će biti aktiviran onog momenta kada se evidentira uplata za izabrani hosting paket.

Po aktivaciji hosting naloga, na vašu e-mail adresu stići se inicijalni e-mail sa pristupnim podacima i kompletnim instrukcijama kako biste započeli korišćenje vašeg hosting naloga.

U ovom e-mailu se, između ostalog, nalaze sledeće informacije:

  • Informacije o nalogu
  • Prijavni parametri za pristup nalogu
  • Informacije o serveru
  • Instrukcije za postavljanje vašeg sajta
  • Podešavanje za e-mail nalog

Ukoliko ste uz hosting paket odabrali i domen, u incijalnom e-mailu možete pronaći i informacije vezane za podešavanje njegovih DNS parametara. Napomena: Propagacija DNS parametara može trajati do 48 časova.

 

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji