Baza znanja > Šta je Centralni registar faktura (CRF)?

Šta je Centralni registar faktura (CRF)?

Ministarstvo finansija sprovodi mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom preuzetih obaveza u javnom sektoru što između ostalog podrazumeva evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama. Za obavljanje pomenutih aktivnosti uspostavljen je informacioni sistem pod nazivom Centralni registar faktura (CRF).

Uprava za trezor je odgovorna za koordinaciju aktivnosti između organizacionih jedinica Ministarstva finansija po pitanju uspostavljanja CRF servisa, za kontrolu razvoja, fizičko održavanje kompletnog informacionog sistema i njegov operativni rad.

Počev od 02.04.2018. godine, nalozi za plaćanje čiji podaci se ne slažu sa ispravno registrovanim fakturama u Centralnom registru faktura, smatraće se neispravnim nalozima za plaćanje.

Ukoliko ste pravno lice koje pripada javnom sektoru, korisnik naših usluga i plaćate usluge iz Budžeta Republike Srbije, neophodno je da nam dostavite CRF broj. 

CRF broj nam možete proslediti putem korisničkog sistema Moj Mint ili slanjem poruke na e-mail [email protected] (sa e-mail adrese koja je zavedena kao nosilac korisničkog naloga). Nakon unošenja CRF broja sa naše strane, biće omogućeno plaćanje po aktivnim predračunima.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji