Baza znanja > Domeni > DNS > Šta je DNS i čemu služi?

Šta je DNS i čemu služi?

DNS (engl. Domain Name System) predstavlja jednu od osnovnih komponenti Interneta, koja je u osnovi sistem koji pretvara imena računara, odnosno hostnames u IP adrese. DNS takođe obezbeđuje podatke i o serverima elektronske pošte na domenu (MX), početnom DNS serveru (SOA) i druge.

Kako to izgleda u praksi?

Uzmimo na primer sajt Mint-a.

Kada u search baru ukucate adresu https://www.mint.rs vaš računar će poslati zahtev DNS serveru. DNS server potom prevodi URL (Uniform Resource Locator) u IP adresu kako bi vas uputio na našu adresu.

Mint Hosting je član

  • PayPal Acceptance Mark
  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji