Baza znanja > Šta je SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?

Šta je SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?

SMTP predravlja TCP/IP protokol za slanje email poruka. Kao i većina drugih protokola ima klijentsku i serversku stranu, odnosno jedan deo se izvršava na serveru za elektronsku poštu osobe koja šalje email, dok se drugi deo izvršava na serveru.

Klijentska strana na portu 25 uspostavlja konekciju sa serverom, a ukoliko je ne uspostavi, pokušava ponovo. SMTP podržavaju email klijenti poput Mozilla Thunderbird, MS outlook, Eudora i drugi.

 

Da li vam je ovaj članak pomogao?

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji