Baza znanja > Domeni

Šta je SPF zapis i čemu služi?

E-mail je dizajniran slično običnoj pošti sa pismima. Moguće je lažirati pošiljaoca poruke, kao što to možete i kod običnih pisama. To znači da bilo ko može da pošalje poruku i da izgleda da je

Saznaj više
Domeni

Šta je WHOIS upit?

WHOIS upit ili “Who is who” predstavlja Web servis koji omogućava da saznate ko je vlasnik nekog Internet domena.  Po ICANN propisima, u WHOIS bazama podataka nalaze se osnovne informacije o vlasniku, administratoru i tehničkom kontaktu

Saznaj više
Domeni

Šta je DNS i čemu služi?

DNS (engl. Domain Name System) predstavlja jednu od osnovnih komponenti Interneta, koja je u osnovi sistem koji pretvara imena računara, odnosno hostnames u IP adrese. DNS takođe obezbeđuje podatke i o serverima elektronske pošte na domenu

Saznaj više
Domeni

Da li pružate mogućnost registracije nameservera?

Da, u okviru Premium DNS  usluge pružamo mogućnost registracije nameservera.

Saznaj više
Domeni

Šta je Registar lock?

Registrar lock je status u kojem je domen zaključan, odnosno, onemogućen za dalje transferovanje na drugi registrar. Kada je domen u statusu "REG LOCK" za iniciranje transfera domena neophodna je prethodna saglasnost vlasnika domena, čime

Saznaj više
Domeni

Kako da izmenim nameserver podešavanja svog domena?

Promenu nameservera možete izvršiti samostalno putem korisničkog servisa Moj Mint na sledeći način: 1. Ulogujte se u svoj Moj Mint nalog 2. U okviru sekcije Domeni kliknite na Moji domeni 3. Na sledećoj strani nalazi se

Saznaj više
Domeni

Da li mogu da promenim A zapis domena, a da e-mail i dalje primam kod vas?

Da, možete promeniti A zapis domena i nastaviti sa primanjem e-mailova. A zapis domena nije povezan sa uslugom e-maila i iz tog razloga, promena A zapisa domena neće uticati na vašu e-mail uslugu.

Saznaj više
Domeni

Šta je nameserver?

Nameserver upravlja direktorijumom naziva domena koji se poklapaju sa odredjenom IP adresom. Centralni registar sakuplja i poseduje informacije sa svih nameservera širom Interneta, što omogućava krajnjim korisnicima da pristupe vašem Web sajtu koristeći familijarne nazive

Saznaj više
Domeni

Šta je Secure Mod (Siguran režim)

Siguran režim predstavlja jedan od tri niova zaštite naziva domena od nedozvoljenih radnji i aktivnosti. Jedan od najčešćih načina "kidnapovanja domena" predstavlja promenu parametara domena ili preusmerenje korisnika na lokaciju koju kontroliše napadač.  Prebacivanje naziva

Saznaj više
Domeni

Šta je Zaključavanje na strani klijenta (Client Side Lock)

Zaključavanje domena na strani klijenta (Client Side Lock) podrazumeva zabranu svih izmena nad domenom, osim produženja pregistracije. Ovaj vid zaštite domena predstavlja visok stepen zaštite od nedozvoljenih aktivnosti i zloupotrebe domena.

Saznaj više
Domeni

Mint Hosting je član

  • PayPal Acceptance Mark
  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji