Da li postoji ograničenje u maksimalnoj veličini emaila koji se može poslati?

Maksimalna veličina email poruke koja se koja se može poslati sa Mint Hosting servera je 50 MB. Za veličinu primljenih email poruka ne postoji ograničenje.

Saznaj više
Shared Hosting

Šta je SpamAssassin email filter i kako funkcioniše?

SpamAssassin je open-source projekat organizacije Apache Software Foundation (ASF) i predstavlja spam filter koji pomaže u redukciji spam poruka u email sandučetu. Ovaj email filter je automatski omogućen na Mint Hosting nalozima koji koriste cPanel.

Saznaj više
Shared Hosting

Šta je SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?

SMTP predravlja TCP/IP protokol za slanje email poruka. Kao i većina drugih protokola ima klijentsku i serversku stranu, odnosno jedan deo se izvršava na serveru za elektronsku poštu osobe koja šalje email, dok se drugi

Saznaj više
Shared Hosting

Koja je razlika između POP i IMAP protokola?

IMAP i POP su protokoli za obradu prenosa elektronske pošte između servera i email klijenta, poput Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Eudora i drugih. Kako POP protokol radi? POP protokol (Post Office Protocol) preuzima email poruke

Saznaj više
Shared Hosting

Kako da podesim e-mail nalog na svojim uređajima?

Podešavanje i sve neophodne podatke možete pronaći u okviru cPanela vašeg hosting naloga. Do podešavanja dolazite na sledeći način: Ulogujte se na vaš cPanel U okviru sekcije E-mail kliknite na E-mail Acounts Kliknite na Connect

Saznaj više
Shared Hosting

Da li postoje neki limiti vezani za e-mail na standardnom hostingu?

Prostor za e-mail naloge i poruke ograničen je veličinom hosting naloga koji ste kupili (e-mail se računa u ukupan prostor izabranog paketa usluga). Takođe, kako bi naše korisnike zaštitli od spama, ukupan broj poslatih e-mail

Saznaj više
Shared Hosting

Da li vršite skeniranje e-mail poruka i čišćenje od virusa?

Da, svakodnevno skeniramo sve e-mail poruke zahvaljujući antivirusu instaliranom na našem serveru. Antivirus skenira i automatski vrši čišćenje od virusa ukoliko se isti detektuju u e-mailu. Pored svih sigurnosnih i bezbedonosnih mera koje preduzimamo sa

Saznaj više
Shared Hosting

Da li vršite SPAM filtraciju e-mail poruka?

Kako bi mogućnost spama u vašem prijemnom sandučiću sveli na minimum koristimo nekoliko različitih sistema za filtraciju e-mail poruka, kao što su ASSP (Anti-Spam SMTP Proxy Server) i SpamAssasin. Takođe, svakodnevno pratimo reputaciju IP adresa

Saznaj više
Shared Hosting

Koje e-mail klijente podržavate?

E-mail uslugu u okviru osnovnog hostinga možete koristiti na svim e-mail klijentima preko IMAP ili POP3 protokola, kao i direktnim pristupom preko Webmaila. Takođe, podržani su svi klijenti za mobilne uređaje i tablete.

Saznaj više
Shared Hosting

Koje e-mail protokole podržavate?

U okviru hosting usluge podržavamo standardne e-mail protokole – SMTP, POP3 i IMAP. U našoj bazi znanja možete saznati više o ovim protokolima: Šta je SMTP protokol? Koja je razlika između POP i IMAP protokola?  

Saznaj više
Shared Hosting

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji