Baza znanja > WordPress Hosting

Šta je Bezbednosni izveštaj?

Naša WordPress Hosting usluga nudi veliki broj mehanizama za uvećavanje bezbednosti, popust serverskog firewall-a, Mod Security servisa i Bruteforce zaštite, međutim i pored svih napora, oni nisu svemogući i ubacivanje malicioznog koda je svakako moguće.

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako da izmenim podešavanja mape sajta za keširanje?

Mapa sajta se generiše direktno iz sitemap.xml fajla. Ukoliko vaš WordPress ne generiše samostalno ovaj fajl neophodno je da instalirate neki od SEO dodataka koji to rade. Podešavanjima mape sajta pristupate na sledeći način: Ulogujte se

Saznaj više
WordPress Hosting

Sa kojim temama i dodacima je LiteSpeed Cache dodatak kompatibilan?

Poznati dodaci/Teme Kompanija koja je tvorac LiteSpeed Cache dodatak za WordPress testirala je kompatibilnost ovog dodatka sa drugim third-party dodacima i temama. Neki od kompatibilnih tema i dodataka su: WooComerce, Yoast SEO, Wordfence Security, WP

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako mogu da promenim Hot Cache podešavanja?

Hot Cache podešavanja vam omogućava samostalnu manipulaciju procesom keširanja, poput dužine trajanja procesa, definisanje maksimalnog broja istovremenih procesa keširanja i sl. Pristup Hot Cache podešavanjima se vrši na sledeći način: Ulogujte se u vašu WordPress

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako mogu da proverim i upravljam listom strana za keširanje?

Blacklist omogućava korisnicima da odgovarajuće strane dodaju tj. izbace sa  crne liste kako ne bile keširane Pristup crnoj listi vršite na sledeći način: Ulogujte se u vašu WordPress instalaciju. U meniju sa leve strane odaberite

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako mogu da vidim mapu sajta za keširanje?

Mapa sajta za keširanje vam omogućuje prikaz i praćenje statusa individualnih adresa u procesu keširanja. Mapa je generisana direktno iz sitemap.xml fajla. Ukoliko vaš WordPress ne generiše samostalno ovaj fajl neophodno je da instalirate neki od

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako da mogu da proverim status procesa keširanja?

Procesi keširanja su automatizovani i vrše se jedan za drugim, u odredjenim vremenskim intervalima. Kako bi proverili status ovih procesa potrebno je da uradite sledeće: Ulogujte se u Vašu WordPress instalaciju. U meniju sa leve

Saznaj više
WordPress Hosting

Na koji način štitite moju WordPress instalaciju od napada?

O zaštiti Vaše WordPress Hosting usluge od različitih vrsta napada se staraju naši mnogobrojni servisi koji se nalaze na nivou servera. Ovi servisi se automatski aktiviraju kada zakupite uslugu i vrše konstantan nadzor i uključuju

Saznaj više
WordPress Hosting

Koliko često vršite bekap mojih podataka?

Bekap podataka na vašoj WordPress Hosting usluzi se vrši svakodnevno i svakog momenta Vam je dostupno poslednjih 30 generacija bekapa, što znači da su Vam na raspolaganju sve izmene u poslednjih 30 dana.

Saznaj više
WordPress Hosting

Da li mi je potreban dodatak za bekapovanje WordPress instalacije?

U sklopu zakupljene WordPress Hosting usluge, dobijate i dodatak za uslugu pod nazivom Bekap Plus koja Vam omogućava upravljanje svojim bekap verzijama na način koji Vam najviše odgovara, pa samim tim smatramo da nema potrebe

Saznaj više
WordPress Hosting
  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji