Baza znanja

Kako mogu da promenim Hot Cache podešavanja?

Hot Cache podešavanja vam omogućava samostalnu manipulaciju procesom keširanja, poput dužine trajanja procesa, definisanje maksimalnog broja istovremenih procesa keširanja i sl. Pristup Hot Cache podešavanjima se vrši na sledeći način: Ulogujte se u vašu WordPress

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako mogu da proverim i upravljam listom strana za keširanje?

Blacklist omogućava korisnicima da odgovarajuće strane dodaju tj. izbace sa  crne liste kako ne bile keširane Pristup crnoj listi vršite na sledeći način: Ulogujte se u vašu WordPress instalaciju. U meniju sa leve strane odaberite

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako mogu da vidim mapu sajta za keširanje?

Mapa sajta za keširanje vam omogućuje prikaz i praćenje statusa individualnih adresa u procesu keširanja. Mapa je generisana direktno iz sitemap.xml fajla. Ukoliko vaš WordPress ne generiše samostalno ovaj fajl neophodno je da instalirate neki od

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako da mogu da proverim status procesa keširanja?

Procesi keširanja su automatizovani i vrše se jedan za drugim, u odredjenim vremenskim intervalima. Kako bi proverili status ovih procesa potrebno je da uradite sledeće: Ulogujte se u Vašu WordPress instalaciju. U meniju sa leve

Saznaj više
WordPress Hosting

Na koji način štitite moju WordPress instalaciju od napada?

O zaštiti Vaše WordPress Hosting usluge od različitih vrsta napada se staraju naši mnogobrojni servisi koji se nalaze na nivou servera. Ovi servisi se automatski aktiviraju kada zakupite uslugu i vrše konstantan nadzor i uključuju

Saznaj više
WordPress Hosting

Koliko često vršite bekap mojih podataka?

Bekap podataka na vašoj WordPress Hosting usluzi se vrši svakodnevno i svakog momenta Vam je dostupno poslednjih 30 generacija bekapa, što znači da su Vam na raspolaganju sve izmene u poslednjih 30 dana.

Saznaj više
WordPress Hosting

Da li mi je potreban dodatak za bekapovanje WordPress instalacije?

U sklopu zakupljene WordPress Hosting usluge, dobijate i dodatak za uslugu pod nazivom Bekap Plus koja Vam omogućava upravljanje svojim bekap verzijama na način koji Vam najviše odgovara, pa samim tim smatramo da nema potrebe

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako samostalno da pristupim svojim bekap fajlovima?

Svim korisnicima WordPress Hosting paketa automatski je aktivirana Bekap Plus usluga koja omogućava direktan pristup bekap fajlovima putem cPanel-a. Dostupne bekap arhive možete pronaći na sledeći način: Ulogujte se u Vaš cPanel. Potražite opciju Jetbackup5.

Saznaj više
WordPress Hosting

Kako da znam da li je stranica keširana?

Proveru da li je stranica keširana vršite na sledeći način (ovaj proces se odnosi na Google Chrome i Firefox): Otvorite stranicu u pretraživaču, U okviru stranice kliknite desnim tasterom miša, a zatim odaberite opciju Inspect,

Saznaj više
WordPress Hosting

Da li i dalje treba da koristim dodatke za bezbednost poput WordFence ili Sucuri?

Uz WordPress Hosting uslugu nudimo i veliki broj automatizovanih servisa za zaštitu od bruteforce napada, SQL Injection upada i drugih. Sve funkcionalnosti koje bezbednosni dodaci nude su već automatski uključene kroz naše servise, pa smatramo

Saznaj više
WordPress Hosting

Mint Hosting je član Enartia

  • Comodo SSL
  • Mint Hosting je ovlašćeni registar za prodaju nacionalnih domena u Srbiji